Ny fas i världsekonomin – Vad innebär det?

Carnegie Private Banking släppte för några veckor sedan strategierapporten ”Spänd förväntan” som ger en överblick och analys över aktuellt ekonomiskt klimat. Hör vår makroekonom Helena Haraldsson berätta om att väldesekonomin befinner sig just nu i en ny fas. 

Vi ser ett skifte på flera områden: 

Tillväxten

– Vi går från en värld i otakt där några länder har gått upp och andra har varit i lågkonjunktur. Nu ser vi en mer synkroniserade uppgång. På första gången på flera år så växer USA, Japan och Europa samtidigt över sin potentiella nivå. Det är positivt och det lyfter också bolagsvinsterna.

Inflationen

– Nu går vi mot mild inflationsuppgång, alltså bort från deflation. Vi ser både stigande producent- och konsumentpriser. Det riktiga stora skiftet på inflationssidan skedde förra året när vi fick en uppgång i råvarupriserna. Nu ser vi både att priset på olja och industrimetaller stiger.

Räntorna

– Räntetrenden har vänt uppåt. Istället för fallande räntor så ser vi stigande.  Det beror på att tillväxten blir bättre och vi ser en begynnande inflation. Särskilt är räntetrenden uppåtriktad i USA men vi ser ett liknande mönster i Europa och Sverige. Det är vad vi brukar kallaför reflation, det vill säga resan från deflation till inflation och det förknippas också med bättre tillväxt och en uppåtgående räntetrend.   

Hur ska man som investerare agera utifrån detta nya läge?

– Om räntorna stiger, men vi samtidigt har en bättre tillväxt och därmed också bättre vinstutsikter, då tycker vi att aktier är det attraktivaste tillgångsslaget. Reflationsmiljön ger också en sektorrotation. Stigande räntor är exempelvis positivt för bankaktier och industribolag. Däremot är stigande räntor en motvind för fastighetsbolag.

Vill du veta mer?

Ladda ned Strategirapporten ”Spänd förväntan”

Se filmen: Varför investera i immuno-onkologi?

Se filmen: Varför investera i Kanada-aktier?

Se filmen: Vilka aktiemarknader är mest inressanta?

 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts