Nu börjar rapportsäsongen

SKF inleder den svenska rapportperioden på fredag. Under det första kvartalet har analytikerkollektivet fortsatt att revidera ned vinstförväntningarna för de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen med drygt 2 procent för 2015 års vinster och knappt 1 procent för 2016.

De 30 största bolagen på Stockholmsbörsen förväntas tjäna 298 178 miljoner kronor 2015, vilket ger en vinsttillväxt på 22,8 procent jämfört med 2014 års utfall. För 2016 års vinster förväntas de 30 största bolagen tjäna 338 783 miljoner kronor före skatt vilket ger en vinsttillväxt på 13,6 procent.

Värderingsmässigt är det rullande P/E-talet på 12 månaders sikt för dessa 30 bolag 17,1x, vilket är en ökning från årsskiftet 2014/2015 då det rullande P/E-talet var 15,2x. Utdelningsprognoserna för 2015 års estimat har minskat från årsskiftet 2014/2015. Då var förväntningarna 4,3 procent, medan prognoserna idag ligger på 3,8 procent.

Bland de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har Boliden och Securitas haft den starkaste upprevideringstrenden de senaste tre månaderna för vinsten före skatt 2016. Bolidens vinstestimat för 2016 har av analytikerna höjts med drygt 17 procent och Securitas med 10 procent. På förlorarlistan finner vi Lundin Petroleum, SSAB och AstraZeneca som fått se sina vinster revideras ned med 35, 20 och 18 procent.

VIKTIG INFORMATION