Vi minskar andelen aktier

För en medelriskportfölj med ursprungligen hälften i aktier sänker vi andelen aktier med 7 procentenheter. Kapitalet allokeras till penningmarknadsfonder. Vi är alltjämt försiktiga till att öka i företagsobligationer och långa statsobligationer som vi tycker är dyra, utan har hellre kassa i dagsläget.

Toppen passerad i konjunktur och likviditetsstimulanser. Huvudskälen till förändringen är att vi nu ser tydliga tecken på att vi passerat toppen i världskonjunkturen men också toppen i centralbankernas likviditetsstimulanser. Makrosignaler pekar mot en tydlig avmattning – såväl barometrar som hård data har försämrats markant de sista månaderna, vilket riskerar att sätta spår i vinstutvecklingen framöver. Efter fyra räntehöjningar från Fed förra året och en krympande balansräkning har likviditetssituationen gått från att vara extremt stimulativ till mindre stimulativ. Samtidigt som centralbankerna minskar sina obligationsköp ökar utbudet, inte minst av amerikanska statspapper, under 2019. Dessutom är det politiska riskläget högre än normalt.

Börsen har rekylerat men vinstriskerna består. Feds försiktigare ton i början av året lyckades få stopp på börsfallen vi såg under slutet av 2018 och framför allt i december. Marknaden tror de är klara men Fed ser 75 punkters högre ränta 2019-20. Efter den tydliga upprekylen hittills i år är nu börserna bara omkring 10 % från tidigare rekordnivåer, vilket vi anser motiverar försiktighet i närtid.

USAs ekonomi ser ut att bromsa in från hög till mer normal tillväxttakt. Kinas mattas till följd av både kreditåtstramning i landet och effekter av handelskriget. Även konsumtion, d.v.s detaljhandel och bilförsäljning, försvagas. I Europa fortsätter industribarometrarna sitt stadiga fall mot den kritiska expansionsnivån 50.

Inte recession, men ingen lösning på handelskrig och Brexit ännu. Nu sker en samtidig avmattning i de stora regionerna, men notera att vi inte tror på en recession under 2019. Däremot ser vi risk för fortsatta nedrevideringar av vinstprognoserna. Vinsttillväxten för 2019 har i snabb takt sänkts från 10% till 6,5%. När bottnar de och kan vi gå mot nolltillväxt i bolagsvinsterna globalt? Ledande konjunkturindikatorer pekar nedåt, flera bolag i olika branscher pekar på sämre utsikter. Notera att även Carnegie Analys ser nedsiderisker för svenska vinster under första halvåret.

Handelskriget och Brexit är nyckelfaktorer för företagens framtidstro, investeringar och handel. Börserna har redan stigit på förhoppningar om handelsavtal mellan USA och Kina, så nu krävs sannolikt en omfattande och trovärdig överenskommelse för att lyfta börsen ytterligare. En Brexit-lösning lyser ännu med sin frånvaro.

Lägre värderingar men inte billigt. P/E-talen har fallit till mer rimliga nivåer och aktier är precis som tidigare billiga jämfört med ränteplaceringar. USAs P/E tal ligger visserligen under sitt 5 årssnitt men på genomsnittsvärderingen för de senaste 15 åren. Vi bedömer att vinstförväntningarna behöver stabiliseras för att riskaptiten ska öka.