Millicom – attraktivt ingångsläge efter överdriven exit-oro

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Latinamerikafokuserade operatören Millicom har haft en ganska trög utveckling på börsen de senaste åren. Inte minst i år, då aktien nästan toppar förlorarlistan bland storbolagen med ett kursfall på nästan 30 procent. Året inleddes dock väl, då aktien toppade på 638 kronor efter att Millicom bekräftat att samtal fördes rörande ett potentiellt bud från den sydamerikanska operatören Liberty Latin America. I media förekom uppgifter om budnivåer över 700 kronor.

Budet rann ut i sanden och aktien fortsatte sin utförslöpa efter Kinneviks beslut om att istället dela ut sitt innehav i Millicom  (37 procent av bolaget) till aktieägarna. Det har pressat aktien, då aktiemarknaden förväntar sig ett stort säljtryck i Millicom-aktien i början av december när Kinneviks aktieägare har konverterat sina rätter till Millicom-aktier, och att många då potentiellt vill sälja. Kortsiktigt kan det därför vara fortsatt oro i aktien men långsiktigt bedömer vi att det har skapat en mycket attraktiv ingångsnivå i aktien.

Millicom är en mobiloperatör med verksamhet i Syd- och Centralamerika efter att verksamheter i Asien och Afrika har avyttrats. Fokus ligger nu helt på Latinamerika. Där är tillväxtförutsättningarna goda med en gynnsam demografi, växande medelklass och låg penetration av 4G och bredband. Millicom har även expanderat inom kabel- och bredbandsområdet. Sammantaget har Millicom starka marknadspositioner och är största eller näst största operatör på alla sina geografiska delmarknader (med undantag av Colombia där bolaget är 3:a) inom mobilt och bredband.

Intäkts- och EBITDA-tillväxten blev dock något lägre än väntat i tredje kvartalet. Bolaget upplevde en avmattning på vissa marknader, framförallt inom kontantkortsaffären. Långsiktigt är dock caset intakt. M&A skapar tillväxt över sektorsnittet och skapar synergier. Fortsatt konsolidering på vissa marknader (exempelvis Guatemala och El Salvador, utgör 30 procent av EBITDA) skapar bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.

Även om aktien kortsiktigt kan hämmas av överhänget från Kinnviks utdelning av Millicom-aktier, är aktien attraktivt värderad och köpvärd. Vår riktkurs är 600 SEK, motsvarande en kurspotential på cirka 50 procent. Riktkursen är baserad på en break up-värdering där vi värderar kabelverksamheten på 7x EV/EBITDA och mobilverksamheten på 5x EV/EBITDA, vilket är i linje med konkurrenterna i Latinamerika.

Millicom är ett tillväxtbolag med starka marknadspositioner och gynnsamma demografiska tillväxtförutsättningar i Latinamerika. Det robusta operativa kassaflödet möjliggör fortsatt M&A samt en hög direktavkastning på i nuläget 6 procent. Dessutom lever uppköpsmöjligheten i allra högsta grad. Om det fanns intressenter på budnivån 700 kronor när Millicom hade en stor huvudägare, bör intresset inte vara mindre på kursen 400 kronor och utan huvudägare. Utnyttja den kortsiktiga kursturbulens kring Kinneviks utskiftning av Millicom-aktier.

  Millicom – attraktivt ingångsläge efter överdriven exit-oro

  • Latinamerikafokuserad operatör inom mobilt, fast och bredband
  • Gynnsamma tillväxttrender i Latinamerika bäddar för långsiktig tillväxt
  • Stark marknadsposition med Top 1 eller 2 på alla geografiska marknader (undantag Guatemala, 3:a)
  • Fortsatt konsolidering på marknaden skapar bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet
  • Egen M&A skapar tillväxt över sektorsnittet samt synergier
  • Attraktivt värderad baserat på break up-kalkyl, med kabelverksamheten på 7x EV/EBITDA och mobilverksamheten på 5x EV/EBITDA
  • Kortsiktigt säljtryck givet Kinneviks utdelning av Millicom-aktier i början av december skapar attraktivt ingångsläge
  • Direktavkastning kring 6 procent ger stöd
  • Köp med riktkursen 600 SEK, motsvarande cirka 50 procent kurspotential

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 25 oktober kl.08:13.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.