Millicom – Kinneviks tillväxtoperatör

Millicom är en operatör med både kabel- och mobilverksamhet på tillväxtmarknader med fokus på Latinamerika, genom varumärket Tigo. Vid årsskiftet hade bolaget drygt 32 miljoner mobilkunder, där endast hälften använder mobildata. Bolaget omsatte 6 miljarder USD under 2018 med ett rörelseresultat (ebitda) på 2,2 miljarder USD. Kinnevik äger kring 37 procent av aktierna. 

Millicom har under de senaste åren konsoliderat och koncentrerat tillgångarna till Latinamerika och successivt sålt av tillgångar i Afrika. Nyligen avyttrades verksamheten i Tchad och i Afrika återstår därmed endast Tanzania. Under fjärde kvartalet slutfördes förvärvet av 80 procent Cable Onda i Panama för cirka 9 miljarder SEK. I februari förvärvades Telefonicas mobilverksamhet i Panama, Costa Rica och Nicaragua för drygt 15 miljarder SEK.

Millicom – attraktivt värderad tillväxtoperatör (Köp, riktkurs 685 SEK)

 • Fortsatt tillväxt i omsättning och rörelseresultat (ebitda) förväntas komma från fortsatt nätutbyggnad kombinerat med gynnsamma demografiska trender i Latinamerika
 • Företagsledningen förväntar sig en årlig kundtillströmning av antalet 4g-användare till 2-3 miljoner, 1 miljon kabelanvändare samt 400 000 fiberanslutningar
 • Omsättningstillväxten genererar skalfördelar vilket medför högre ebitda och kassaflöde
 • Det fria kassaflödet förväntas växa 5-9 procent per år i det medellånga perspektivet
 • Millicom är en attraktiv förvärvskandidat, vilket bekräftades i januari av den sydamerikanska operatören Lilac’s indikativa bud på 710 SEK per aktie enligt uppgifter i media. Den potentiella affären föll dock
 • Vi förväntar oss fortsatt hög M&A-aktivitet, såväl fortsatta förvärv i Latinamerika som avyttring av kvarvarande verksamheter i Afrika
 • Aktien är attraktivt värderad sett ur såväl relativvärdering som vid en summan-av-delarna-värdering
 • Carnegie Analys rekommenderar köp med riktkursen 685 SEK

   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 11 februari kl. 06:17.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.