”Mer positiv bild av USA-ekonomin”

Magdalena Andersson om ekonomiska lägetEn tydlig stämning av besvikelse, men också en överraskande positiv bild av amerikansk ekonomi – förmedlad vid ett enskilt möte med Fed-chefen Janet Yellen. Det är några av de intryck som finansminister Magdalena Andersson tar med sig från helgens IMF-möte i Washington. 

På onsdagen talade finansminister Magdalena Andersson vid ett kunskapsseminarium på Carnegie Privatbank, som tog avstamp i IMF:s nyligen avslutade vårmöte.

– Den globala tillväxten har inte riktigt tagit fart på det sätt som man trodde för ett år sedan. Det är en tydlig besvikelse. Det finns fler oroshärdar: Låga råvarupriser påverkar världsekonomin som helhet positivt, däremot är det många stora och viktiga länder som påverkas negativt. Det finns också en oro för vad som händer i Kina och en Brexit är naturligtvis på allas läppar, sa Magdalena Andersson.

På IMF-mötet träffade finansministern Fed-chefen Janet Yellen och personer från det amerikanska finansdepartementet som bland annat intresserade sig för drivkrafterna bakom den starka svenska tillväxten samt flyktingsituationen i Sverige. Själv överraskades Magdalena Andersson en aning av den positiva bilden de förmedlade av USA:s ekonomi.

– De amerikaner jag träffade, även Janet Yellen, har en hög tilltro till den amerikanska ekonomin, att den är stabil och kommer att ha en bra tillväxt under de kommande åren. De hade en mer positiv bild än jag tidigare haft av amerikansk ekonomi, vilket förstås är positivt, sa Magdalena Andersson.

– När nästa räntehöjning kommer? Ja, det verkar inte vara akut förestående.

Vidare reflekterade finansministern över att spelplanen för den brittiska folkomröstningen om eventuellt utträde ur EU förändrats sedan premiärminister David Cameron utlyste valet. Inte minst handlar det om den passion och glöd som ”stanna-sidan” gått miste om då Labour-partiet i dag har en partiledare om inte är lika stark Europavän som sina företrädare.

– Man hade inte förutsett att spelplanen skulle se ut så här. Folkomröstningen är väldigt mycket mer spännande än någon kunnat föreställa sig – eller ännu mindre önska sig, sa Magdalena Andersson.

Finansministern svarade också på frågor om de blocköverskridande bostadssamtalen som preliminärt pågår till sommaren. Vad gäller frågan om att snabba upp byggprocesserna ser hon goda möjligheter att kunna göra förändringar, då blocken har en liknande syn. 

– Jag tror att det är bra om vi kan komma överens – inte minst om man vill sätta tryck på kommuner att bygga är det bra med bred enighet. Å andra sidan, blir vi inte överens så har det ändå i den här processen kommit fram en hel del förslag och regeringen kommer inte slå sig till ro, sa Magdalena Andersson.

Det ska snart utses en ny bostadsminister. Har finansdepartementet en kravprofil?

– Ja, en mycket kraftfull och drivande person.