Effektiv filantropi: skapa ett aktivt och personligt engagemang

I många situationer i livet finns en vinnare och en förlorare. Det som gör filantropi speciellt är att alla parter är vinnare. Forskningen är entydig om att man mår bra av att hjälpa. Detta blir extra tydligt om du har möjlighet att engagera dig aktivt. På så vis får du en större förståelse för organisationen och målgruppen du hjälper och kan därigenom bidra på fler sätt. 

I tre avsnitt har Carnegie Private Bankings rådgivare i filantropiska frågor, Social Initiative, gett tips på hur du får ut mer av ditt filantropiska engagemang. Målet är att maximera nyttan både för dig som givare och för de du väljer att samarbeta med och stödja. I förlängningen leder det till att ni tillsammans kan göra verklig skillnad i samhället. I det här sista avsnittet belyser vi vikten av ett aktivt engagemang.

En pojke i slumkvarteren i Mumbai, Indien, får utbildning genom organisationen Door Step School som Carnegie stödjer. 

 

Engagera dig personligen för bästa möjliga effekt

 

Efter 15 år i branschen har Social Initiative sett en tydlig förändring de senaste åren. Det finns ett ökat intresse bland filantroper att vara mer aktivt engagerade i organisationer de arbetar med.

 

”Förut var det många som nöjde sig med att betala in en summa till en välgörenhetsorganisation via autogiro. Nu ställer man högre krav på att veta var stödet går och vilken skillnad det gör” säger Caroline Cederlöf på Social Initiative

 

Att vara aktivt engagerad kan betyda många olika saker. Vissa väljer att bidra med sin tid, sin kunskap eller sitt nätverk till organisationen. Det är bra, förutsatt att det utgår ifrån en dialog med organisationen och ett identifierat behov. I andra fall kan det räcka med att besöka verksamheten och involvera sig i en dialog med de som driver projektet eller organisationen och målgruppen de vänder sig till. På så vis får man en betydligt bättre inblick i och förståelse för både organisationens arbete och utmaningar och för målgruppen.

 

Samarbete med sociala entreprenörer

 

På Social Initiative har man valt att samarbeta med sociala entreprenörer i både Sverige och utomlands. De sociala entreprenörerna är innovativa och visionära och får saker att hända. Ofta har de själva en bakgrund i det samhälle eller från den målgrupp de verkar i och vet därför vilka lösningar som fungerar i den lokala kontexten.

 

”De knappa resurser som många har när de startar sin verksamhet driver fram en innovationskraft och kostnadsmedvetenhet som lever kvar även när de växer. Dessutom är de ofta öppna för dialog och inblick i verksamheten och det är enklare att få en personlig relation” säger Caroline.

Läs även:

Mät effekterna av ditt givande

Att välja organisation

Så åstadkommer du mer med ditt givande


 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts