Tenisk analys – Marknaden är folk

Alla prisförändringar på börsen går inte att förklara medfundamentala faktorer. Därför har vi stor nytta av den tekniska analysen, skriver Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking.

Teknisk analys är ofta föremål för en del misstänksamhet, speciellt av dem som inte har satt sig in i ämnet. Även om läget förbättrats väsentligt sedan jag började i branschen 1986, kan det fortfarande hända att jag efter exempelvis ett föredrag får kommentarer i stil med ”Jag har alltid varit tveksam till teknisk analys – men det är ju inte alls som jag trodde” eller ”Jag trodde att teknisk analys var som astrologi!”.

Så här tänker jag om skillnaden mellan fundamental och teknisk analys:

– Fundamental analys är en studie av ett företags ekonomiska utveckling.
– Teknisk analys är en studie av ett företags prisutveckling på börsen.

I den fundamentala analysen antar man att det är vinsterna, cash flow och utdelningar som driver kursutvecklingen på lång sikt.Däremot kan man inte förklara den excessvolatilitet som tar aktien mellan punkt A och B.

I diagrammet nedan ser vi aktiekursen för industriföretaget Sandvik under 28 månader (maj 2014 till augusti 2016). Aktien noterar kraftiga prispendlingar. De fem upprörelserna summerar tillhela 165 procent, medan de fem nedgångarna summerar till 121 procent. De totala rörelserna upp och ned mäter alltså sammantaget 286 procent!

Är detta kanske en extremt volatil periodi aktiens historia? Nej, i diagrammet nedan ser du de 15 månaderna som föregick utvecklingen i det vänstra diagrammet – samma tendens syns tydligt.

 

Hur kan det vara så här? Har det inträffat så mycket i bolaget att de extrema rörelserna går att förklara? Nej, verkligen inte, kursen rör sig betydligt mer än vad som är motiverat mot bakgrund av försäljning, vinst per aktie eller utdelning. Det är alltså tydligt att inte bara så kallad ”fundamenta” driver kurserna, om nu någon trodde det, utan det måste finnas andra variabler som är minst lika viktiga för att kunna förklara excessvolatilitet – vilket vi ser i alla finansiella objekt.

För att analysera, och i handel utnyttja, dessa prisrörelser använder vi teknisk analys som redskap. Teknisk analys är en studie av placerarnas beteenden, som till viss del styrs av den aggregerade psykologin. Ett diagram är inget annat än en grafisk illustration av placerarnas aggregerade beteende. Markets are people, and people never change – det är därför samma mönster uppträder om och om igen på finansmarknaderna, vilket vi utnyttjar i den tekniska analysen.

Sammanfattningsvis finns det två orsaker till prisförändringar på börsen: Inre och yttre orsaker. Yttre orsaker kan vara ekonomisk statistik, geopolitiska och politiska händelser, naturkatastrofer och sektor- och företagsspecifika orsaker. Den inre orsaken är den aggregerade psykologin. Varför begränsa sig till en av dessa modeller?


Läs mer om teknisk analys