Konjunkturen är mer osäker

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Brexit-avtal – hinderbana väntar

• Schweiz – så mycket bättre än Sverige

• Konjunkturoro – men styrka i USA

• Sverige – lugnare bopriser, ingen regering

Brexit-avtal – hinderbana väntar

 • Nu finns ett Brexit skilsmässoavtal med EU som May’s regering godkänt, men 4 ministrar avgick (de får betala till budgeten, måste följa regler utan att få stor makt). Alla 27 EU-länder måste ratificera det. Nytt toppmöte 24/11.
 • Pundets slagighet illustrerar att det finns en rad stötestenar – men vilka är alternativen? Risken för avtalslöst Brexit (hård Brexit ) ökar om May får gå. Med godkänt avtal ska ett handelsavtal vara klart först 2020.

 

 


 

Schweiz – så mycket bättre än Sverige

 • Börsoron består och investerare söker sig till defensiva sektorer. I USA har tech samt industri och sällanköpsvaror gått svagt, medan hälsovård och dagligvaror gått bättre.
 • Vårt Tema ”Trygghet i alperna ” levererar (se graf). Schweiziska börsen som domineras av läkemedels- och dagligvarubolag har gått 7% bättre än svenska börsen, med mycket bank och verkstad, sedan slutet av september.
Konjunkturoro – men styrka i USA

 • Konjunktursignalerna i USA förra veckan var något sämre än förväntat, både i detaljhandeln och bland småföretagen. Men nivåerna är alltjämt höga (se graf) och pekar på fortsatt styrka.
 • Oroande var dock oljeprisfallet till under 70$/fat då OPEC såg svagare efterfrågan 2019 och risk för överutbud. ECB-chefen Draghi sa också att konjunkturen är mer osäker, och tysk BNP föll under kvartalet. ECB kommer med nya prognoser till Lucia (13/12).  Sverige – lugnare bopriser, ingen regering

  • Politik och bomarknad är orosmoln i Sverige. Bopriserna har stabiliserat sig men faran är inte över då antalet affärer fallit kraftigt.
  • Ännu inga genombrott i regeringsbildandet. Om nyval, så nämns 23 maj som ett datum (EU parlamentsvalet är den dagen). S har som väntat lagt fram en avskalad budget och M avser lägga fram en alliansbudgetproposition senast 29/11 som mycket väl kan gå igenom vid omröstningen den 12 /12.