Amerikansk skattereform på bordet

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• USA: Trumps förslag om skattesänkningar förhandlas nu i kongressen. Utebliven reform vore negativt för börserna. 

• USA: Nye Fed-chefen förväntas fortsätta på inslagen väg för penningpolitken  men kan vara mer öppen för avregleringar

• Sverige: Hög industrioptimism gynnar verkstadsaktier


USA  skattereform på bordet

  • Nu finns ett amerikanskt skatteförslag hos kongressen som ska börja förhandlas. Kostnaden ryms inom budgetramarna (1 500 mdr dollar på tio år) men vissa finansieringsfrågor är alltjämt heta. Senatens förslag, som kan komma i slutet av veckan, kan bli en signal om enigheten i det republikanska partiet. 
  • Ännu har vi inte sett några större marknadsreaktioner, men en utebliven reform skulle vara negativt för börsen.
  • Bolagsskatten föreslås som väntat sänkas från 35 till 20 procent och investeringar blir fullt avdragsgilla på kortare tid vilket kan lyfta näringslivets investeringstakt (stöd till vindkraft och elbilar förefaller dock minska).
  • Det blir även sänkt skatt för hushåll men vissa avdragsmöjligheter försämras, bland annat för räntor på nya lån och lokala delstatsskatter. Effekterna här är därför mer svårbedömda. 


USA – ny Fed-chef utsedd

  • Aktiemarknaderna tog beskedet om ny Fed-chef med ro. Janet Yellens efterträdare Jerome ”Jay” Powell, som tillträder i februari, ses som en pragmatiker som kommer att fortsätta leverera nuvarande Fed-chefens politik. Han anses dock vara mer öppen för avregleringar. 
  • Flera amerikanska inflationsmått är låga (under 1,5 procent) och  jobbrapporten i fredags visade lägre lönetryck trots en stark arbetsmarknad. Vi ser dock allt fler tecken på brist på arbetskraft och nu stiger bolagens lönekostnader (se graf), både i makrostatistiken och enligt rapportkommentarerna. 


Svensk industri  hög optimism gynnar verkstad

  • Av de två tunga sektorerna på Stockholmsbörsen går verkstad bra medan bank pressas av bomarknadsoro.
  • Globala industribarometerar visar styrka och svenska verkstadsaktier klättrar vecka för vecka. I Sverige visar både PMI-index och KI-barometern bred styrka och ligger klart över sina historiska genomsnitt (se graf). Effekter från årets kronförstärkning lyser med sin frånvaro då efterfrågan är god och nu försvagas kronan åter, särskilt mot dollarn.


    Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts