Trump ökar åter tullhoten mot Kina

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

Tullar: Bolagen påverkas och hoten höjs

• Räntan: I USA klättrar tvååringen stadigt

• ECB: Optimism om ekonomin

• Sverige: Svagare tillväxt och lägre inflation


Tullar: Bolagen påverkas och hoten höjs

  • Turerna är många i handelskriget mellan USA och delar av världen. Oroande är att Trump återigen ökat tariffhoten mot Kina. Nu talar USA om tullar på importerade varor för hela 500 Mdr USD. Vita huset skickar blandade signaler medan Kina verkar mer avvaktande till samtal. 
  • Fler barometrar visar att amerikanska företag redan känner av ett ökat kostnadstryck från införda tullar. Lägg därtill kostnadstrycket från en allt stramare arbetsmarknad.Räntan: I USA klättrar tvååringen stadigt

  • Uppgången i långa räntor tog en paus i somras, men den tvååriga obligationsräntan klättrar stadigt och är på de högsta nivåerna under denna konjunkturcykel.
  • Jobbrapporten i augusti visade på stigande löneinflation och förra veckan såg vi hur allt fler frivilligt lämnar sina jobb. Arbetslöshet är låg och antalet lediga jobb nu fler än antalet arbetslösa. Inflation i sin linda?

ECB: Optimism om ekonomin

  • Vid ECBs räntemöte förra veckan beskrev chefen Mario Draghi den ekonomiska konjunkturen som robust, särskilt den inhemska efterfrågan som har stöd av bättre jobbmarknader och löneutveckling.
  • Mer uppmärksamhet väckte Turkiets räntehöjning med över 6 procent till 24 mot väntade 21 procent. Liran och flera andra tillväxtmarknadsvalutor steg. 

Sverige: Svagare tillväxt och lägre inflation

  • Reviderade siffror för svensk tillväxt visade förra veckan en mindre BNP-ökning för andra kvartalet – närmare 2,5 än 3 procent i årstakt. Lager och byggande tyngde men hushållen mår hyggligt.
  • Inflationen ligger kvar över målet på 2 procent. Men exkluderas energi så föll inflationstakten en aning till 1,2 procent. Inflationen är viktig för kronan, men kronan förblir sannolikt i sitt intervall på 10,10-10,70 mot euron och vi tror snarare på  en kronförstärkning.