Är Riksbanken för kronfokuserad?

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Riksbanken – Stefan Ingves riskerar måla in sig i ett hörn

• ECB – var går smärtgränsen?

• Stormen når finansmarknaderna

• I veckan - konsumtion och inflation i USA


Riksbanken – för kronfokuserad?

  • Riksbanken höjde BNP-prognosen vid sitt möte förra veckan och man bedömer att inflationen når målet redan om ett år och ligger kvar där. Ändå indikerar Riksbanken ingen räntehöjning från dagens minusränta förrän nästa sommar.
  • Ingves är rädd för en för stark krona, men ju mer han nämner kronan ju mer riskerar han att måla in sig i ett hörn. Riksbanken har medvetet hållit kronan svag och en räntehöjning skulle kunna ge stor reaktion. ECB – var går smärtgränsen?

  • ECB sa inte heller något nytt förra veckan. Men då chefen Mario Draghi inte uttryckte så stor oro för eurons styrka så steg valutan. Vi såg samma reaktion efter mötet i Jackson Hole. Kanske testar marknaden ECB – men euron har också stöd i den starka europeiska konjunkturen.
  • ECB:s inflationsprognoser antar en EUR/USD på 1,18 jämfört med terminerna kring 1,24 och dagens 1,20. 


Stormen når finansmarknaderna

  • Nordkorea gjorde inget missiltest i helgen, vilket var en lättnad för världens börser.
  • Marknaderna oroar sig också för stormarna i USA. Orkanen Katrina 2005 är en av de mest kostsamma hittills, Harvey, som just dragit förbi, orsakade stora skador och nu har Irma nått Florida. Orkansäsongen är ännu inte över. Oron syns tydligt i de kollapsande priserna på katastrofobligationer (se graf).


I veckan – konsumtion och inflation i USA

  • Vi får många amerikanska konjunktursignaler denna vecka. Intressant att se hur konsumenten mår då bilförsäljningen har mattas en tid, men konsumentförtroendet är högt.
  • På tisdag får vi småföretagarbarometern och lediga jobb. På fredag consumer confidence och detaljhandelsförsäljningen som varit lite piggare under sommaren (se graf). På torsdag inflationen med risk för svagare dollar om inflationssiffran åter är låg.

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts