Räntebeskeden att hålla koll på

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• USA – hygglig sysselsättning utan inflation

• Europa – imponerande orderingång i tysk verkstad

• Sverige – industribarometern på mycket bra nivåer

• I fokus – utvecklingen i Nordkorea  och räntebesked från ECB och Riksbanken på torsdag. 


USA – hygglig sysselsättning utan inflation

 • USA:s jobbmotor tuffar på men nu med en takt strax under 200 000 nya jobb varje månad. Löneinflationen ligger kvar på låga 2,5 procent, trots att arbetslösheten är under 4,5 procent. Feds favoritmått för inflationen, som vi också fick förra veckan, föll igen.
 • Även om inflationen inte påskyndar en räntehöjning från Fed i år så kan den svaga dollarn göra det.


 


Europa – starkt i tysk verkstad

 • Trots den starka euron så imponerade orderingången till den tyska maskinindustrin i juli. Detta är en positiv signal – hård data (verkliga utfall) bekräftar tidigare optimistisk mjuk data (barometrar).
 • Att euron fortsätter att förstärkas innebär dock att oron för att valutan ska dämpa ekonomin finns kvar.


 


Sverige – bättre PMI än förra sommaren

 • Den svenska industribarometern föll markant i augusti. Men sommarsiffrorna är mycket osäkra, trots att de säsongrensas.
 • Augustibarometern i år var högre än förra sommaren och den klart högsta augustinivån på tre år. Vad gäller genomsnittet för de tre senaste månaderna ligger den svenska industribarometern på mycket bra nivå kring 60, vilket dessutom är högre än i euroområdet (se graf).


   


  I fokus – ECB & Nordkorea

  • På torsdag har ECB räntemöte. Dollarfallet gör sannolikt att centralbankschefen Mario Draghi inte törs ändra sin ton för mycket. 
  • Även Riksbanken har möte. Efter kronförstärkningen mot dollarn vill chefen Stefan Ingves undvika en förstärkning även mot euron. Så en fortsatt duvaktig ton väntas, trots att KPI nu nått målet på 2 procent.
  • Nordkoreas missiltester och reaktioner är såklart i fokus. Risk för väpnad konflikt oroar, men även handelsrestriktioner (USA–Kina) skulle vara negativt för börserna.

   

  Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts