Diversifierad portfölj bättre än svensk

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

► Tillväxt utan inflation – bra aktiemiljö

► Räntor – oro i juni, lugn i juli, Jackson Hole i augusti

► Diversifierade portföljer – bästa receptet

► Ras i dollarn


Tillväxt utan inflation – bra aktiemiljö

 

 • Barometrar pekar på fortsatt bra global tillväxt som ger stöd åt företagsvinster, samtidigt har inflationssignalerna avtagit (staplar) och lugnat räntemarknaden. Detta är en bra börsmiljö.
 • USA tuffar på. Ifo-barometern visar att tysk industri är stark men även detaljhandeln i Europa förbättrats.
 • I Sverige lyfte bostandsbyggande och maskininvesteringar BNP till 4% i årstakt 2:a kvartalet.


 

Räntor – oro i juni, lugn i juli, Jackson Hole i augusti

 

 • Mindre duvaktig ton från centralbanker efter mötet i Sintra i slutet av juni fick räntorna att stiga kraftigt. I juli har dock överraskande låga inflationssiffror lugnat räntemarknaden.
 • Nu ligger på inflationssiffror och signalerna som kan komma i Jackson Hole den 24-25/8 där Draghi talar för första gången sedan 2014 (startskott för stimulanserna).

 


 

Diversifierade portföljer – bästa receptet

 

 • I juli steg aktier på tillväxtmarknader och i Asien mest. USA slog nya rekord medan Europa rörde sig mer sidledes. 
 • Världsindex steg under juli, upp kring 3% i dollar. Men den starkare svenska kronan gjorde att USA-börsen var ned och världsindex föll runt 1,5% för en svensk investerare. Detta var dock bättre än OMX30 som tappade 3% under juli. Valutarörelserna visar på vikten av en diversifiering. 
 • Nordkorea pressar inte börserna utan tillväxt och centralbanker är i fokus.


 

Ras i dollarn

 • Dollarn har fallit under sommaren mot SEK, från 8,80 före midsommar mot närmare 8.
 • Dollarn var stark efter Trumps seger men reformerna har uteblivit och allt strul kring ersättandet av Obamacare, Rysslandsutredningar och hög personalomsättning i administrationen har inte hjälpt. Marknaden hoppas dock fortfarande på en skattereform.
 • En svag USD har gått hand i hand med högre råvarupriser under sommaren – oljan över 50$/fat igen.

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts