”Snabbt oljeprisfall skapar oro”

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

- Fallande oljepris pressar energisektorn och high-yield
- Centralbanker – mer hökaktiga signaler
- IPO-rekord i Stockholm
- Sverige – högkonjunktur utan ränteuppgång?


Oljan – dök återigen under 45$/fat

  • Ett snabbt oljeprisfall de senaste veckorna har skapat viss oro på börserna. Energisektorn har pressats, men även företagsobligationer inom high-yield på grund av oro för konkursrisk inom oljesektorn. Svagt oljepris pressar också valutor som den brasilianska realen och ryska rubeln. 
  • Prisfallet beror på utbudsoro och höga lager. OPEC kontrollerar inte längre oljepriset, främst beroende på USA, som i dag är en stor global oljeproducent, lätt ökar sin produktion av skifferolja.

 


Fed & BoE – mer hökaktiga signaler

  • Efter Fed-chefen Janet Yellens tydliga plan för hur minskningen av Feds balansräkning ska inledas, har flera Fed ledamöter också gett mer hökaktiga signaler.
  • I Storbritannien vill ytterligare två ledamöter i Bank of England höja räntan och chefsekonomen har uttryckt sig mer hökaktigt. Hot om högre räntor, ovanpå fallande reallöner, slår mot brittiska hushåll. 
  • ECB:s forum i portugisiska Sintra med olika centralbanker måndag-onsdag kan ge fler signaler.

 


Fördel småbolag och IPO-rekord i Stockholm

  • Småbolag har gått bättre än stora bolag hittills i år. Vi har övervikt mot småbolag då Carnegies egen småbolagsbarometer visar på fortsatt goda utsikter.
  • Marknaden för börsintroduktioner (IPO) är glödhet. I onsdags hade Stockholm hela fem stycken noteringar. Carnegie var med på Bonesupport och Trianon. Med så många klockringningar hos Nasdaq sägs att det behövdes hörselkåpor…Hittills i år har Carnegie varit rådgivare i tio börsintroduktioner. 


Sverige – högkonjunktur men utan räntehöjning? 

  • Konjunkturinstitutet (KI) tror på åtminstone 2,5 procents tillväxt i svensk ekonomi både 2017 och 2018, därefter en lägre tillväxttakt. Det är alltså klart bättre fart i Sverige än i Europa, och jämfört med KI:s prognos i mars är det en tydlig upprevidering för 2018.
  • Trots denna ekonomiska styrka bedömer KI att inflationen inte når 2 procentsmålet förrän 2020 och att Riksbanken höjer räntan först hösten 2018. Notera att Riksbankens egen räntebana indikerar mitten av 2018.