Fed hökakigare – ECB betonar risker

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Fed: Hökaktig ton stärker dollarn och pressar EM

• ECB: QE upphör, men tonen alltjämt duvaktig

• Kina: Svag data och fler tullar

• Sverige: Stabilare bopriser och piggare bankaktier


Hökaktig Fed: dollarn stärks – EM pressas

 • Fed levererade en väntad sjunde räntehöjning, till 1,75-2 procent, vid sitt möte förra veckan. Man öppnade även för fler räntehöjningar, ytterligare två i år, och tog bort krisformuleringen att räntan kommer vara lägre än normalt under lång tid. 
 • Mötet var alltså mer hökaktigt än tidigare, vilket åter satte press på tillväxtmarknadsbörser samt valutor.
 • Fed-chefen Jerome Powell hade ett enkelt budskap: Ekonomin är i mycket fin form och behöver inte räntestöd längre. I detta läge är högre räntor inte så illa för USA-börsen, däremot skulle högre inflation öka sannolikheten för ännu fler höjningar.   

  ECB: QE upphör, men duvaktig ton

  • ECB höll vid sitt möte förra veckan fast vid att obligationsköpen ska upphöra vid årsskiftet. Samtidigit påpekade ECB-chefen Mario Draghi att man kommer att behålla räntan låg, åtminstone till sommaren 2019, och ha stor flexibilitet även framåt. 
  • Presskonferensen var duvaktig och betonade nedsiderisker. Skillnaderna i penningpolitik lyfte dollarn vilken kan fortsätta pressa vissa tillväxtmarknader. Intressant är att Riksbanken fortsätter sina obligationsköp längre än ECB.

   


  Kina: svag data och fler tullar 

  • Kinas konjunktursignaler har varit svaga – både banklån och investeringar. Men även detaljhandeln har bromsat in till en tillväxttakt under 7 procent från att ha legat kring 8-9 procent (se graf). Detta är en risk för tillväxtmarknader om utvecklingen fortsätter.
  • Dessutom eskalerar USA tullkriget mot Kina med 25 procent importtullar på varor till ett värde av 50 miljarder dollar (34 mdr i juli och 16 mdr senare) främst på bilar, maskiner och elektronisk utrustning. Kina har svarat med lika stora tullar på jordbruksprodukter (och senare energi). Trumps hot om tullar på varor för ytterligare 100mdr ligger kvar.


  Sverige – paus i bopriser, bankaktier piggare

  • Svenska bostadpriser har efter ett markant fall nu planat ut. Lägenhetspriserna i Stockholm är 9 procent lägre än för ett år sedan, och lägenheter i hela landet 4 procent lägre. 
  • Carnegie Analys ser inga tecken på återhämning i bopriserna. Kredittillväxten är fortsatt god men marginalerna på bolån är under press då konkurrensen ökar från nya aktörer. Svenska bankaktier har visat lite piggare tecken de senaste veckorna och har slutat gå sämre än börsen.