Så gick 2017 – och detta händer 2018…

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Börserna – rivstart efter starkt 2017

• Tillväxtsignaler – fortsatt styrka!

• Räntorna – på väg upp, men alltjämt låga

• Oljepriset – på hög nivå!

Börserna – rivstart efter starkt 2017


 • Tillväxtmarknadsaktier (EM) var vinnare 2017. Svenska börsen var en förlorare då många börser steg 20-25%. S&P500 steg varje månad förra året, vilket är unikt – och 2018 har rivstartat med högre S&P 500 varje dag.
 • Om vi tittar i svenska kronor så dämpas avkastningen på USA-börsen av den svaga dollarn. För en svensk investerare så var vinnarna 2017 och hittills i år EM, Japan och Europa – och vi har övervikt i samtliga av dessa regioner.


Tillväxtsignaler – fortsatt styrka!

 • Tillväxten imponerar. Barometrar är de högsta på flera år med PMI-index kring 60 i USA, Europa och i Sverige. USAs orderingången är den högsta på 14 år. Allt detta bådar gott för bolagsvinsterna. Fokus på USAs rapportsäsong som börjar på fredag.
 • Svag svensk bomarknad och vinstvarningar i detaljhandeln har skapat oro, men hushållens optimism är alltjämt hög. Vi följer noga bostadspriser som du kommer kunna läsa mer om nästa måndag men också konsumtionssignaler.


Räntorna – på väg upp, men alltjämt låga

 • Räntorna steg andra halvåret 2017 och vi tror på fortsatt uppgång i år. Fed stramar åt med sin balansräkning och räntehöjningar, och ECBs stimulanser halveras. Vi har exponering mot amerikanska banker som är vinnare på högre räntor och skattereformen.
 • Intressant att även korta obligationer, som 2-åringen i USA på 2 %, inte längre är under inflationen. Överraskande låg inflation under hela 2017 dämpar dock räntenivåerna – de utgör ännu inte någon motvind för aktier.


Oljepriset – på hög nivå!

 • Råvarupriser, som industrimetaller, har också stigit i takt med starkare konjunktursignaler och svagare dollar.
 • Oljepriset hålls uppe av stark global efterfrågan, förlängda produktionsbegränsningar från OPEC och Ryssland, och utebliven produktionsökning av skifferolja i USA. Vi har tagit exponering via stora amerikanska oljebolag vars vinster gynnas av högt oljepris. Oron i Iran är en viktig faktor att följa.


  Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts


   

  Börserna – rivstart efter starkt 2017