Kronras på duvaktiga besked från Ingves

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver marknaderna:

• Kronan: Stort valutafall, särskilt mot dollarn

• Räntor: Smygande uppgång i både USA och Europa

• Aktier: Starka rapporter, men svaga reaktioner

• Europa: Dämpade konjunkturbarometrar, men ECB uttrycker ingen oro


Fortsatt kronfall… 

 • Den svagare kronan har bidragit till högre inflation, men Riksbanken är inte nöjd – man ser låg inflation i Europa och vill gå försiktigt fram. 
 • Beskedet förra veckan att man skjuter på den första räntehöjningen mot slutet av året (tidigare signalerades september) och Riksbankens allmänt duvaktiga ton fick kronan att rasa. Det betyder att vi får dyrare utlandssemestrar igen och dyrare mat(!) (se klipp i grafen nedan).
 • Dollarn har stärkts mot euron då räntor stigit i USA och ECB på sitt möte förra veckan var duvaktig – så stor rörelse SEK/USD.
 • Den svagare kronan förra veckan gjorde återigen diversifieringen till utländska aktier gynnsam.

 


 

Räntorna smyger allt högre

 • Räntorna stiger i både USA och Europa. Vi tror att 10-årsräntan i USA snart kan passera den tekniskt viktiga 3,05-nivån och fortsätta upp i år. 
 • En ränteuppgång som beror på stigande inflation och sker snabbt är dåligt för börserna. En ränteuppgång som drivs av bättre tillväxt och sker mer gradvis kan gå hand i hand med stigande börs. USA:s ränteuppgång går en så länge gradvis och beror både på bättre tillväxt och något högre inflation. 
 • De högre räntor ger dock ökad volatilitet och stärker dollarn, vilket satt press på vissa tillväxtmarknadsvalutor.


Starka rapporter, svaga reaktioner

 • Rapportfloden har visat starka vinster och flera bolag har fått se uppreviderade estimat.
 • Verkstadsaktierna har dock fallit, även de bolag som presenterat superrapporter. I banksektorn kom Nordea och Handelsbanken med svaga rapporter, medan Swedbank överraskade positivt då januari/februari var starka – marknaden tog dock fasta på att kreditaktiviteten i mars var svagare, vilket oroade. 


Svagare i Europa

 • Det har kommit svaga industribarometrar i Europa med överraskande stora fall i flera länder. Fallen var dock något mindre i april än i februari och mars. 
 • ECB bevakar utvecklingen, men uttryckte igen oro på mötet förra veckan. Dämpningen kom ju efter flera kvartal med imponerande styrka och i en period med stor handelsoro.
 • Svenska KI-barometern såg stark ut i april (se grafen nedan) – vi har ju till skillnad från bolagen i Europa draghjälp från en mycket svag valuta.


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts


 

Börserna – rivstart efter starkt 201