Finansministern mötte investerare på Carnegie

Finansminister Magdalena Andersson gästade Carnegie Private Banking onsdagen den 2 oktober för samtal med investerare om världsekonomin, konjunkturen och den ekonomiska politiken i Sverige. Carnegies omvärldsstrateg Henrik von Sydow ledde samtalen och svarar här på frågor om finansministerns skattebesked vid investerarträffen.

Vid årsskiftet slopas den så kallade värnskatten, förbereder finansministern fördelningspolitiska kompensatoriska åtgärder på skattesidan?

-Finansministern var tydlig med att skärpta 3:12-regler är ”den lägst hängande frukten” för justerade kapitalskatter under mandatperioden. Hon vill också pröva höjd fastighetsavgift och en nedtrappning av ränteavdragen. Förslagen ska prövas inom ramen för den skatteöversyn eller ”stora skattereform” som enligt regeringssamarbetets 73-punktsprogram ska genomföras under mandatperioden.

Är förslag om skärpt kapital- och utdelningsskatt för fåmansbolag genomförbara under mandatperioden?

-Finansministerns förslag kommer att förhandlas inte minst med Centerpartiet och Liberalerna som hittills markerat relativt hårt mot möjliga skärpningar av 3:12-regelverken. Det återstår att se om finansministern lyckas vinna stöd för skärpta 3:12-regler i skattesamtalen som väntar. Kraven på en mer omfördelande skattepolitik kan komma att öka när värnskatten slopas vid årsskiftet.

Vad är sannolikheten för nya kapitalskatter som en ny förmögenhetsskatt eller ny arvsskatt under mandatperioden?

-Vi ska inte utesluta att S vill pröva förslag om en ny arvsskatt inom ramen för en stor skattereform. Finansministern argumenterar principiellt för en arvsskatt samtidigt som hon medger att den är svår att utforma juridiskt och att genomföra politiskt. Finansministern kan vilja använda utkast till en ny arvsskatt för att ha förslag på bordet att backa från i en förhandling med andra partier.

-Sannolikheten för att en ny arvsskatt genomförs under mandatperioden är mycket låg samtidigt som investerare ska vara förberedda på skarpare rubriker och mer retorik om nya kapitalskatter.

När får investerare klarhet om vad som är uppdraget för en stor skatteöversyn i Sverige?

-Det nya regeringssamarbetet har uppenbart svårt enas om både form och innehåll för en skatteöversyn. Samtalen om vilka frågor som ska ingå i skatteöversynen drar ut på tiden och finansministern uppgav att det inte är säkert att investerare får klarhet om uppdraget för en ny stor skatteöversyn före årsskiftet. Carnegie Private Banking bevakar processen och möjliga konsekvenser för privata investerare och entreprenörer.