Essity (BUY)

Trots gårdagens svaga rapport, som föranleder sänkta estimat (-2%) för 2019-2020e upprepas köprekommendationen med nya riktkursen 250 SEK (260). Bolagets självhjälp kommer generera en bra marginalförbättringspotential och värderingen motsvarar 10-20% rabatt mot peers.