Lundin Petroleum – starkt kassaflöde borgar för högre utdelning framöver

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

Närmare ett decennium efter upptäckten av jättefyndigheten Johan Sverdrup utanför Norges kust, är produktionen i gång sedan i början av oktober. Lundin Petroleum äger 20 procent i fältet och är andra största ägare efter norska Equinor (tidigare Statoil) som är operatör. Med Johan Sverdrup förväntas Lundin Petroleums totala produktion nästan fördubblas till 160 000 fat olja per dag redan nästa år. I nästa fas väntas produktionen öka ytterligare.

Med uppstarten av Johan Sverdrup kommer bolagets fria kassaflöde ta ett rejält kliv uppåt. Carnegie Analys bedömning är ett fritt kassaflöde per aktie på drygt 40 kronor per aktie under 2020, givet ett oljepris på 63 dollar per fat. Det finns därmed utrymme för en rejält höjd utdelning framöver. Förutsättningarna för att Lundin Petroleum kan bli ett stabilt utdelningsbolag är mycket goda.

Fram till nu har Lundin Petroelums nyckeltillgång varit Edvar Grieg (äger 65 procent) i norska Nordsjön. Edvar Grieg har levererat över förväntan under en lång tid och platåproduktionen förlängs till runt slutet av 2022. I slutet av november producerade Johan Sverdrup nära 400 000 fat per dag. Operatören Equinor har lämnat prognosen att full produktionskapacitet på 440 000 fat per dag nås i mitten av 2020. Carnegie Analys bedömning är att platåproduktion nås redan under andra kvartalet 2020.

I år förväntar Carnegie Analys att Lundin Petroleums produktion blir 92 000 fat olja per dag och nästa år 160 000 fat per dag, givet platåproduktion i första fasen för Johan Sverdrup. I projektets nästa fas väntas produktionen öka ytterligare och bolagets långsiktiga mål är över 200 000 fat per dag. Carnegie Analys bedömning är att Lundin Petroleum kan komma nära det målet 2023.

Lundin Petroleum är inne i övertygande fas. Johan Sverdrup startade före tidplan och ökar produktionen i en snabbare takt än väntat, samtidigt som Edvar Grieg fortsätter att överträffa förväntningarna. Bolaget planerar för ett betydande prospekteringsprogram under 2020, den organiska tillväxtstrategin består.

Lundin Petroleum står inför en rejäl skördetid med kraftigt ökad produktion och fritt kassaflöde. Vi rekommenderar köp med riktkursen 355 SEK. Riktkursen baseras på en diskonterad kassaflödesvärdering för de närmaste sju årens genomsnittliga fria kassaflöde, med diskonteringsräntan 7 procent och reducerad för nettoskulden. Det motsvarar aktiekursen 382 SEK, och är baserat på antagandet om ett långsiktigt oljepris på 70 dollar per fat och 9,6 SEK/USD. Med ett oljeprisantagande på 60 dollar per fat, faller det motiverade värdet till 311 SEK per aktie.

  Lundin Petroleum – starkt kassaflöde borgar för högre utdelning framöver (Köp, riktkurs 355 SEK)

  • Kraftigt ökad produktion i takt med att jättefyndigheten Johan Sverdrup nu börjar producera
  • Johan Sverdrup startade före tidplan, ökar produktionen i en snabbare takt än väntat och väntas bidra med drygt hälften av Lundin Petroleums produktion 2020
  • Den andra nyckeltillgången Edvar Grieg fortsätter att leverera över förväntat
  • Den organiska tillväxten fortsätter och ett betydande prospekteringsprogram planeras under 2020
  • Verksamhetskostnaden är en av de lägsta i branschen kring 4 dollar per fat
  • Hög FCF-yield på 14 och 13 procent på Carnegie Analys prognos för 2019 och 2020
  • Det fria kassaflödet tar ett rejält kliv uppåt och det finns utrymme för substantiellt högre utdelning framöver
  • Köp med riktkursen 355 SEK

   Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

   Skriv upp dig här 


   Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 1 november kl.06:12.

   Viktig information

   Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

   Potentiella intressekonflikter

   Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

   Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.