Loomis – konjunkturstabil och attraktivt värderad vinsttillväxt

Kontanthanteringsbolaget Loomis är en konjunkturstabil verksamhet som klarade höstens börsturbulens relativt väl. I år har aktien klättrat drygt 15 procent. Outsourcing av kontanthantering utgör cirka en tredjedel av Loomis omsättning och värdetransporter den resterande delen, med en något högre lönsamhet. Den underliggande tillväxten för kontanthantering är förvånansvärt stabil. Den minskande kontanttillväxten i Sverige är ett undantagsfall, i övriga världen växer den.

Ett ökat kontantanvändande driver efterfrågan på värdetransporter och när kontantanvändande minskar tenderar bankerna att outsourca hanteringen i större utsträckning. Loomis gynnas i båda fallen och har därmed en stabil underliggande marknad som bolaget toppar med fler produkter och tjänster.

En sån produkt är Safepoint, som är en lösning i butik där kunden deponerar pengar för registrering och förvaring. Safepoint växer snabbt, framförallt i USA där 28 2000 enheter är installerade. Loomis har tidigare nämnt en marknadspotential i USA kring 400 000 enheter. Safepoint innebär även en återkommande intäkt, vilket ofta premieras av aktiemarknaden.

Norden är en mogen marknad och tillväxten sker i dagsläget främst i USA och Latinamerika. Europa utgör drygt halva omsättningen och USA den resterande delen, men båda segmenten bidrar med ungefär lika stort resultatbidrag. Lönsamheten i Europa är dock på väg upp, när bolaget nu skördar vinster från effektiviseringsprogrammen i främst Frankrike och Sverige. Resultatet har dock påverkats negativt av de gula västarna i Frankrike, under fjärde samt första kvartalet.

Utöver den organiska tillväxten kring 2-3 procent per år adderar förvärv ytterligare 5-6 procent per år. Loomis har en historik av framgångsrika förvärv och skuldsättningen möjliggör fortsatta förvärv. Carnegie analys bedömer att omsättningstillväxten fortsätter, liksom lönsamhetsförbättringen. Det spiller över i en tillväxt i vinst per aktie på 16 respektive 11 procent per år för 2019 och 2020. Carnegie Analys bedömer att Loomis når sina finansiella mål 2021, det vill säga en omsättning på 24 miljarder SEK och en EBITA-marginal på 12-14 procent.

Loomis – konjunkturstabil och attraktivt värderad vinsttillväxt (Köp, riktkurs 400 SEK)

 • Stabil underliggande tillväxt
 • Sverige och Norden mogen marknad men god tillväxt i USA och Latinamerika
 • Effektiviseringsprogram i Frankrike och Sverige bidrar till förbättrad lönsamhet
 • Bra M&A-historik. Förvärv är en fortsatt viktigt tillväxtkomponent
 • Stor potential i Safepoint i främst USA
 • Konjunkturstabil verksamhet
 • Attraktiv värdering och direktavkastning kring 3 procent ger stöd
 • Köp-rekommendation med riktkurs 400 SEK baseras på en kombination av historiska multiplar, konkurrent- samt kassaflödesvärdering.

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 30 april kl. 13:14.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.