Ljumma rapporter – stigande börs

När 54 av Stockholmsbörsens 68 bolag (ingår i OMX Stockholm Benchmark Index) rapporterat har 56 procent rapporterat under marknadens förväntningar och vinsterna kommit in -7 procent lägre än de aggregerade förväntningarna. 

Marknaden fortsätter att präglas av extrem riskvilja. Den svenska, amerikanska och tyska börserna har alla stigit upp till nya rekordnoteringar under förra veckan och Stockholmsbörsens OMX30 har nu passerat toppen från IT-bubblan år 2000. Sedan årsskiftet har den svenska börsen stigit med 12,1 procent. 

Multipelexpansionen på börsen har således fortsatt. Anledningen till att denna trend kan fortsätta, dvs att börsen stiger utan stöd från företagsvinsterna, är främst de extremt låga räntenivåerna. Bristen på alternativa placeringsalternativ blir begränsande och kapitalet söker sig till aktiemarknaden som framstår som mest attraktivt ur ett relativperspektiv.

Europeiska och svenska aktier får även stöd av fallande valutor och en, om än modest, tillväxttakt som är tillräckligt för att ge stöd till kreditmarknaden (få konkurser) och en förväntad någorlunda vinsttillväxt. Carnegie Privatbank har således fortsatt en neutral aktievikt i våra blandportföljer, dvs rekommendationen 3 på en skala 1-5.