Uppsving i Latinamerika

Ur investerarsynvinkel erbjuder Latinamerika ett antal attraktiva egenskaper. Positiva realräntor, gynnsam demografi, billiga valutor och en accelererande tillväxt. Vi överviktar Latinamerika.

De flesta stora börser föll under 2018. För en svensk investerare mildrades börsfallet något av den svagare kronan. I nuläget har vi en viss undervikt mot utländska aktier, men ser fortfarande intressanta möjligheter. Vi har sänkt USA till neutral vikt och behållit undervikten i Euroområdet. Vi har höjt Japan till en liten övervikt, liksom Indien samt behållit övervikt Kina.  

Tillväxtmarknadssegmentet som helhet hade ett mycket tufft 2018. I dag är segmentet ett av få alternativ som erbjuder väldigt attraktiva värderingar i en miljö med god tillväxt. Vinstmultipeln för ett brett tillväxtmarknadsindex har fallit till mycket låga nivåer runt 11x årets vinster (jämfört med 12x för ett år sedan).

Gynnsam demografi

Länderna i Latinamerika erbjuder ett antal attraktiva egenskaper jämfört med andra regioner, inte minst är det en av få regioner med accelererande tillväxttakt. Positiva realräntor, ett ökande utbud av arbetskraft och lågt värderade valutor bidrar. Många politiska reformer är marknadsvänliga och centralbankerna adresserar inflationen allt effektivare. På risksidan finns politiska risker.

De viktigaste latinamerikanska länderna är Brasilien, Mexiko, Colombia, Argentina, Chile och Peru. Allt som allt handlar det om en region med en halv miljard människor och en BNP på 45 000 miljarder kronor – med andra ord lika många invånare som i hela EU, och en samlad ekonomi lika stor som Japans. Ekonomierna i de sex länderna är inte heller särskilt exponerade för pågående handelskonflikter.

Regionen har sedan 1980-talet genomgått en total omvandling. Diktaturer, valutapeggar, hyperinflation och gerillakrig har ersatts med demokrati, rörlig valuta, oberoende centralbanker och, för det mesta, fred. Inflation är ett särskilt tydligt exempel: I fem av sex länder har inflationen fallit från över 100 procent under 1980- och 1990-talen till dagens låga ensiffriga nivåer. Argentina är något efter i transformationsprocessen, men följer samma modell som övriga länder.

Växande medelklass

Medelklassen har vuxit från 20 procent år 2002 till mer än 35 procent i dag. En köpstark medelklass är bra för ekonomin och är också rädd om sin nyvunna välfärd. Den har numera något att förlora, och ställer helt andra krav på ländernas politiker, med bland annat mindre korruption. I ett längre perspektiv lyfter detta bort en hel del politisk osäkerhet från ekvationen. Det har också medfört att fem av de sex länderna nyligen har fått ett mer marknadsvänligt politiskt styre. 

I Mexiko valde folket Andrés Manuel López Obrador (”AMLO”) till president. Han gick i somras till val på radikala åtgärder mot kriminalitet, fattigdom och korruption. Trots hans löften om en marknadsvänlig politik har den mexikanska börsen och valutan fallit kraftigt sedan valet, då investerarna vill se vilka åtgärder som prioriteras.

Stor effektiviseringspotential

Latinamerika står inför ett ekonomiskt uppsving som normalt varar i fem-sex år och är hjälpt av det nya politiska läget. Det är en fri marknad för företagen, vars skuldsättning är låg då de är vana vid en högräntemiljö. Vidare finns utrymme att öka företagens marginaler med effektivisering och mindre korruption. Till skillnad från många andra länder har länderna i regionen positiva realräntor, ett ökande utbud av arbetskraft (ökar 14 procent mellan 2015 och 2030) och inga centralbanker som ska backa ur stimulanser. Allt detta är viktiga förut-sättningar för en stabil och växande ekonomi.

Valutorna är billiga: De senaste fem åren har valutorna gått från kraftigt övervärderade till snarare lågt värderade, baserat på valutapriser över en tjugoårsperiod. Valutorna tenderar att följa den ekonomiska utvecklingen i länderna, och blir troligen en medvind för regionen framöver från att tidigare ha varit en rejäl motvind.

Lågt värderad aktiemarknad

Börsvärderingen har kommit ned en del och i dag är regionen historiskt sett undervärderad relativt övriga tillväxtmarknader och sin egen historik. Börsen handlas till låga 12 gånger 2019 års vinster.

Latinamerika följer, liksom övriga tillväxtmarknader, mönstret ”två steg framåt, ett steg tillbaka”. Ett exempel är Argentina, som de senaste åren har genomgått en rad marknadsvänliga reformer. Kulmen nåddes 2017 då börsen levererade en uppgång på hela 72 procent i USD, och landet kunde utan problem emittera 100-åriga statsobligationer. En stor del av Argentinas ekonomi består av jordbruk. Efter den sämsta skörden på 50 år under 2018 utlöstes en valutakrasch med efterföljande börsras, som slutade med att IMF fick ställa upp med nya kreditlinor – Argentinas situation försämrades radikalt på bara ett par månader. På längre sikt genomgår landet samma trans formation som övriga länder i regionen och har fortsatt en stor potential med den konservative presidenten Mauricio Macri vid rodret.

Välj aktiv förvaltning

Sammanfattningsvis befinner sig Latinamerika i en mycket mer fördelaktig fas i konjunkturcykeln än många andra länder i världen. Efter en längre period med långsammare tillväxt accelererar den ekonomiska aktiviteten igen, samtidigt som valutan är undervärderad och aktiemarknaden lågt värderad – tre gynnsamma faktorer som talar för regionen.

För att ta del av denna trend föredrar vi aktiv förvaltning som ger större exponering mot den inhemska ekonomin, till skillnad från passiva lösningar som är mer exponerade mot råvaror som olja och mot mindre effektiva, statsägda bolag.