Kunderna i centrum när den digitala infrastrukturen utvecklas på Carnegie

Att utveckla vår digitala infrastruktur är prioriterat hos Carnegie, den är affärskritisk och helt avgörande för vår fortsatta tillväxt

Vår rådgivning till företag, privatpersoner och institutioner är avgörande för vår framgång, så är också vår förmåga att förhålla oss till långsiktigt strategiska frågor som ESG och digitalisering. Att utveckla vår digitala infrastruktur är högt prioriterat hos Carnegie, den är affärskritisk och helt avgörande för vår fortsatta tillväxt. Carnegie har under året arbetat med flera projekt vilkas syfte är att digitalisera företaget från grunden och på så sätt effektivisera befintliga processer och skapa förutsättningar för nya affärsmöjligheter.

Att lyckas attrahera rätt medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas med vår ambition.

– Just nu är vi inne i en spännande fas då vi moderniserar det mest av vår IT-infrastruktur samtidigt som vi digitaliserar delar av vårt arbetssätt. Vi vill också se framåt genom att ge oss ut i nya tekniker för att på så sätt förbättra vårt erbjudande till våra kunder, berättar Elisabeth Erikson, CIO på Carnegie.

– För att vår digitaliseringsresa ska ge bästa resultat för våra kunder är det viktigt att vi arbetar nära affären. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för kundnöjdhet. Det arbete vi gör nu skapar digitala förbättringar på både kort och lång sikt.

Carnegies IT-team har som målsättning att digitalisera företaget från grunden. På så sätt skapas effektivare processer och mer kundvänlig interaktion.

– Avgörande för att lyckas med vår ambition är att vi kan attrahera medarbetare med en tydlig IT/Tech-profil. Vi söker kontinuerligt nya personer som vill vara med och integrera en digital dimension i Carnegie genom nya tekniska plattformar, säger Elisabeth Erikson.