Våra värdeord

Carnegies Tech team i Stockholm består av cirka 100 medarbetare och avdelningens uppdrag är att leverera moderna IT-lösningar och professionella tjänster för att stötta företagets kärnverksamhet. Kunden och affären är alltid i fokus och med vår kompetens, kunskap och vårt engagemang får vi högsta betyg av våra kunder, både i Sverige och i Norden. På Carnegie Tech har vi tillsammans tagit fram tre värdeord som genomsyrar vår kultur på avdelningen:

Kreativ

  • Vi är nytänkande och utmanar oss själva.
  • Vi är framåtsträvande, initiativtagande och ansvarstagande.
  • Vi är lösningsorienterade och vi drivs av att skapa de bästa IT-lösningarna.

Engagerad

  • Vi är öppna, transparenta och vänliga mot varandra.
  • Vi har en positiv attityd, vi hjälper varandra att lyckas och har det roligt tillsammans.
  • Vi delar med oss av vår kunskap och vi lyssnar på varandra.

Affärsorienterad

  • Vi är ansvarstagande, kunskapstörstiga och har ett professionellt förhållningssätt.
  • Vi har korta beslutsvägar, är flexibla och kan ändra riktning när det behövs.
  • Vi drivs av att göra våra kunder nöjda och tillhandahålla de bästa produkterna.

Mångfald

För oss är mångfald, jämställdhet och inkludering viktigt. Det leder till bredare kunskap, nya perspektiv och fler innovativa idéer, som i sin tur är bra för våra kunder och vår affär. Mångfald, jämställdhet och inkludering skapar en mer kreativ och rolig arbetsmiljö för våra anställda och gör Carnegie till ett bättre företag för våra kunder.