Så agerar du i en korrigering

Det är inte dags för börsnedgång ännu men det är hög tid att se över risken i portföljen tillsammans med din rådgivare för att proaktivt förhindra dåliga beslut menar Johan Voss Schrader, ansvarig diskretionär portföljförvaltning på Carnegie Private Banking.

Vad talar för att vi befinner oss i en korrigering?

– Det finns flera faktorer som stödjer detta. Några centrala indikatorer som talar för att vi befinner oss i en korrektion och inte en ”bear market” är bl.a. vi inte har en recession i sikte. Vinster, marginaler och lönsamhet är fortfarande sunda och klart över finansieringskostnaderna. Vi har dessutom en god tillgång på krediter för företag. Därtill har även bankerna bra balansräkningar, något de inte hade inför förra finanskrisen säger Johan Voss Schrader.

Vi har ju haft en lång högkonjunktur borde inte det inte vända?

– Den längsta högkonjunkturen vi haft varade i tio år. Vi är inne på år nio i den högkonjunktur som vi befinner oss i nu med startdatum juni 2009. Vi ser att expansionen kan pågå både ett och två år till utan problem då expansionen i sig inte vart så kraftigt jämfört med andra uppgångar. Det talar för att den möjligtvis kan bli längre än vanligt. Vi bedömer att vi inte står inför en börsnedgång på kort sikt men detta är naturligtvis väldigt svårt att förutspå menar Johan Voss Schrader.

Vad ser du för vanliga misstag investerare gör i detta skede?

– Blir du stressad av att följa värdeutvecklingen i din portfölj eller tenderar att vilja minska risken genom att sälja så tyder det på att du har fel risknivå i din portfölj. Med fel risk i portföljen fattas ofta många felaktiga beslut ex. att kliva ur marknaden alldeles för billigt på botten inför en marknadsuppgång. Samtidigt ska man inte ha högre risk än vad man tål. Därför att det viktigt att se över risken i portföljen tillsammans med sin rådgivare. Det är värt att sova gott om natten säger Johan Voss Schrader.

Hur bör man agera?

– Var proaktiv och säkerställ med din rådgivare att du har rätt risknivå. Många upptäcker sin risknivå alltför sent och ofta mitt i en pågående nedgång. Det är då de dåliga besluten fattas. När man har rätt risknivå i din portfölj kan du i högre utsträckning ”stänga av” och hålla samma allokering och lita på den långsiktigt ursprungsplanen. Det vi vet historiskt är att det är bättre att vara med i marknaden än att inte vara det då marknaderna i genomsnitt stiger över tid.

Vill man se till intressanta och mer trygga investeringar i tider av oro kan man titta närmre på icke korrelerade alternativ som katastrofobligationer eller konjunkturokänsliga sektorer som hälsovård där läkemedel har jämn efterfrågan över tid. Just nu ser vi även att Kinas räntemarknad är intressant då det visar en högre avkastning än andra räntemarknader. Dessutom ser vi Zürich-börsen som ett bra komplement till den svenska marknaden. Börsen i Zürich har klarat sig klart bättre än Stockholmsbörsen i den senaste tidens marknadsturbulens. Basmetaller och energikomplexet har även visat sig fungerar bra i slutet av en konjunkturcykel, möjligen i det skede vi befinner oss i nu säger Johan Voss Schrader.