Investeringscase: Koppar

I vår senaste strategirapport tittade vi närmare på temat energi i omvandling. Energiomställningen från fossila bränslen till förnybar energi står vid en brytpunkt där tillväxten kommer att accelerera de närmaste åren. Allmän opinion, ekonomiska incitament och teknisk utveckling driver fram en ny marknad med stark och långsiktig strukturell tillväxt. Framtiden stavas eldrift, batterier, smarta elnät, sol- och vindkraft och ny byggteknik. Som en del av den här utvecklingen ser vi en långsiktig ökad efterfrågan på koppar.

Energiomställningen bort från fossila bränslen är ett brett strukturellt tema som påverkar många delar av samhället, både direkt och indirekt. Områden som har stor tillväxtpotential är framför allt:

  • Förnybar energi: Sol, vind och vattenkraft.
  • Elektrifiering av transportsektorn: Batterier och andra insatsvaror till elbilar.
  • Energiöverföring: Utbyggnad och uppgradering av elnät.
  • Lagring av energi: Batterier, vätgas och vattenkraft.
  • Energieffektivisering: Energisnåla byggnader, digitalisering och optimering.
  • Utsläppsminskning: Metoder för carbon capture and storage som avskiljer koldioxidutsläppen vid källan för lagring.

Hur investera i energiomställningen?

Det gäller att hitta de bolag som kan dra nytta av den underliggande strukturella tillväxten, men samtidigt har en lönsam affärsmodell. Det är inte nödvändigtvis de bolag som har direkt exponering mot temat som uppfyller de här kraven. De mest uppenbara bolagen inom ett visst segment, som högvärderade och olönsamma Tesla inom elbilar eller kinesiska solpanelstillverkare med konstant fallande priser, kanske inte är bolag man långsiktigt vill ha i portföljen. Det är därför viktigt att titta på hela värdekedjan. De bolag som gynnas mest av temat kan vara leverantörer nischade på vissa tjänster och produkter som behövs när man exempelvis tillverkar elbilar, bygger vindkraftverk eller uppgraderar elnätet.

Koppar är den intressantaste metallen

En metall som behövs såväl i batterier som i utbyggnaden av elnätet, sol- och vindkraftverk och i elbilar, är koppar. Koppar har dessutom fundamentalt stöd från underinvesteringar i ny gruvkapacitet. Vi tycker därför att koppar är ett långsiktigt intressant sätt att ta exponering mot energiomställningen. I det korta perspektivet är koppar dock fortfarande beroende av den globala konjunkturen och framför allt utvecklingen i Kina, som står för cirka hälften av efterfrågan.

 

Teknisk analys: Botten i kopparpriset?

Kopparpriset anses vara en klassisk konjunkturmätare, ofta kallad ”Doktor Koppar”, och omsätts i hög grad på finansmarknaden. När ekonomin förbättras stiger kopparpriset och när konjunkturen svalnar faller kopparn. För guldpriset brukar man hävda det omvända. Ur teknisk synvinkel är kopparpriset just nu i ett intressant läge. I Short Term den 19 september bedömde vi att kopparpriset skulle stiga ganska rejält under de kommande 2-4 kvartalen. Det fanns bland annat ”indikationer på att kopparpriset borde upp till en ny högre topp, vilket skulle innebära en uppgång med cirka 30-35 procent”.

 

Varför just nu?

  • Energiomställning och digitalisering ökar efterfrågan på koppar – den underliggande strukturella tillväxten är hög.
  • Fundamentalt stöd – kopparpriset anses vara en klassisk konjunkturmätare i den globala ekonomin. Flera bedömare börjar ana en ekonomisk stabilisering, då försämringstakten i konjunkturen har avtagit på minskad handels- och Brexit-oro.
  • Kopparpriset har utvecklats svagt under 2019 på grund av handelskonflikten och en avmattning i konjunkturen. Det är dock ingen recession som prisas in på kopparmarknaden.
  • Tekniskt stöd – det finns indikationer på att kopparpriset borde upp till en ny högre topp, vilket skulle innebära en uppgång med cirka 30-35 procent.

 

Vad finns det för risker?

Försvagad global konjunktur, minskad efterfrågan från Kina och starkare US dollar.

Hur ska man investera?

Vi rekommenderar just nu en ETF. Logga in på Carnegie-appen eller kontakta din rådgivare för att veta vilken ETF vi rekommenderar. Du som har tjänsteavtal hos Carnegie kan även se alla aktiva investeringscase och transaktioner vi erbjuder just nu.