Inwido – rekordstor orderbok och e-handelstillväxt med attraktiv värdering

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Byggunderleverantören Inwido är Europas största fönstertillverkare, men har endast cirka 2 procent marknadsandel. Den europeiska fönster- och dörrmarknaden är extremt fragmenterad och består av ett stort antal små, lokala aktörer och ett fåtal större.

Inwido har en förvärvsbaserad tillväxtstrategi men har vilat på hanen de senaste åren. Dels för att sanera en skuldsättning som hade hamnat i överkant men även för att parera ett inbromsande bostadsbyggande på framförallt den svenska och finska marknaden. Aktien hade en rejäl utförsbacke fram till förra hösten, då vidtagna åtgärder började bita på resultatutvecklingen och aktien vände upp.

Sverige och Finland utgör tillsammans med Danmark Inwidos största marknader. Andra marknader med stor närvaro är Norge, England, Polen och även Tyskland. Inwido säljer i första hand till privatpersoner, som är en mer lönsam marknad än den för industrin. Renoveringsmarknaden utgör cirka 75 procent av omsättningen och resterande delen är nybyggnation, företrädesvis villor och lägenheter. Renoveringsmarknaden i Sverige och Finland har varit svag under flera år men har under våren ökat takten under coronapandemin, då privatpersoner har renoverat sina hem i betydligt större utsträckning än tidigare, i såväl Sverige som Finland.

Att Inwido gynnas av den nuvarande hemmafixartrenden bekräftades i halvårsrapporten, som var betydligt bättre än väntat på flera viktiga parametrar. Förutom ett väsentligt bättre rörelseresultat (EBITA) än väntat var kassaflödet starkt och reducerade nettoskuldsättningen till 1,7 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA). Det är därmed lägre än den finansiella målsättningen om 2,5 gånger. Det möjliggör nya förvärv redan under andra halvåret, vilket är en viktig trigger för aktien.

Inwido går dessutom in tredje kvartalet med en rekordstor orderstock, motsvarande 12 procent högre jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Det bäddar för ett nytt starkt kvartal. Under coronapandemin har dessutom bolagets e-handel fått rejäl fart och växte med 44 procent i andra kvartalet. E-handeln utgjorde därmed 13 procent av Inwidos försäljning i senaste kvartalet.

De senaste årens kostnadsbesparingar och nya styrmodell med decentralisering i 28 bolag ger avtryck i resultatutvecklingen, med fem kvartal i rad med förbättrade rörelsemarginaler. Ett mer vältrimmat bolag och en efterfrågan som ser ut att ta lite fart, har skapat ett spännande läge i aktien. Våra prognoser är dessutom konservativa, med en tillväxtprognos om endast 1 respektive 2 procent för 2020 respektive 2021 samt med en marginellt förbättrad rörelsemarginal. Det finns därmed goda chanser för positiva överraskningar framöver.

Inwido gynnas dessutom av den starka trenden med energivänliga investeringar, inte minst med starkt stöd från The European Green Deal (EU:s gröna giv). Fönster är en nyckelprodukt för energieffektivitet vid nybyggnation och renoveringar. Med lite tur kan Inwido på sikt få en grön stämpel på börsen (och bli ett så kallat ESG-case), med högre värderingsmultiplar.

På vår riktkurs 100 SEK värderas aktien till P/E 11,6x och EV/EBITA 10,5x. Det är attraktivt och innebär en rabatt relativt den nordiska byggunderleverantörsektorn som i snitt värderas till EV/EBITA 12,2x. Inwidos mål är att dela ut omkring 50 procent av nettovinsten varje år. Vår nuvarande utdelningsprognos innebär en direktavkastning på knappt 5 procent, vilket ger stöd åt aktien.

Inwido – rekordstor orderbok och e-handelstillväxt med attraktiv värdering(Köp, riktkurs 100 SEK)

 

  • Europas största fönstertillverkare, men endast cirka 2 procent marknadsandel
  • Europeiska fönster- och dörrmarknaden är extremt fragmenterad
  • Inwido har en förvärvsbaserad tillväxtstrategi och nuvarande skuldsättning möjliggör förvärv redan under andra halvåret
  • Stark halvårsrapport med väsentligt bättre resultat och kassaflöde än väntat
  • Rekordstor orderstock bäddar för ett nytt starkt kvartal
  • Renoveringsmarknaden tar fart på viktiga marknader som Sverige och Finland
  • Gynnas av hemmafixartrenden och den starka trenden med miljövänliga investeringar (EU:s gröna giv)
  • Nya styrmodellen med decentralisering ger avtryck i resultatutvecklingen, med fem kvartal i rad med förbättrade rörelsemarginaler
  • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 100 SEK, motsvarande EV/EBITA 10,5x. Det innebär en rabatt relativt den nordiska byggunderleverantörsektorns EV/EBITA 12,2x
  • Direktavkastning på knappt 5 procent ger stöd åt aktien

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 15 juli kl.07:46.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.