”Investerare förbereder sig på en konjunkturtopp”

Signalerna är motstridiga – men investerare förbereder sig på en konjunkturtopp och rör sig mot mer defensiva sektorer. Så sammanfattar David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking, börstendenserna just nu.  

Å ena sidan utvecklas vissa aktiemarkander mycket starkt, däribland den amerikanska och den svenska. Å andra sidan visar flera börser svaghetstecken, inte minst den tyska. Samtidigt finns tendenser på en begynnande konjunkturell inbromsning i flera geografier – men bilden är långt ifrån samstämmig.

– Ögonblicksbilden är ganska rörig – det står och väger, sammanfattar David Karlsson, aktiechef på Carnegie Private Banking. 

– Klimatet gör investerare osäkra och det reflekterats i en lite lägre omsättning. Vi märker att många tror att en konjunkturtopp börjar närma sig. I Sverige är ekonomi och börs visserligen starka, men man vet att bolagsvinsterna är dopade med en svag krona och låga räntor.

På börsen är det främst de cykliska verkstadsbolagen, inte minst med exponering mot fordonssektorn, som tagit stryk i denna miljö – trots att de presenterat starka rapporter, framhåller David Karlsson.

– Det är ett uttryck för minskad tro på konjunkturen. Pengar flödar istället in i mer defensiva namn inom bland annat hälsovård men även till andra stabila bolag med lång historik av växande vinster och uthålliga utdelningar.

Bankerna, som återhämtat sig efter en svag inledning på året, är kanske en något mer oväntad vinnare på sektorrotationen, fortsätter David Karlsson.

– Investerarkollektivet har uppenbart tyckt att tillväxten varit tillräcklig, trots ett ganska svagt vinstmomentum och låga räntor. En minskad osäkerhet på bomarknad har förstås också bidragit.

Börsens fastighetbolag fortsätter att handlas starkt med stöd av låga räntor, fortsätter David Karlsson.  

– Vi växlar nu en del av vinsterna från fastighetsbolagen till byggbolagen. Byggbolagens utsikter för andra halvåret ser bättre ut än för det första, vilket inte reflekterats i kurserna.  Vi är dock fortsatt försiktiga mot bostadsutvecklare som vi generellt håller oss borta ifrån.

Hur stor roll spelar valet?

– Ofta är det mycket prat om val och börser, men i praktiken leder det inte till så stora flöden. Däremot kan vissa sektorer gynnas med vissa regeringskonstellationer. Det gäller inte minst välfärdsbolagen som inte utvecklats så starkt mot bakgrund av osäkerheten kring valet. Där finns det en bra potential med en Alliansregering.

Hur ska man som investerare agera i detta klimat?

– Vi befinner oss i en stockpicking-miljö som kan gynna den som inte köper index utan tar aktiva beslut om vilka aktier och sektor man ska äga, och vikta ned det som är mer sårbara för en konjunkturell nedgång såsom cykliskt.