Företagsobligationer – så investerar du

I dagens specialavsnitt med Johan Alsterlind, obligationsspecialist Carnegie Private Banking:

  • Hur fungerar marknaden?
  • Hur investerar man?
  • Risker & fördelar?
  • Vilka risker finns?
  • Vilka är trenderna?

Lyssna på dagens avsnitt:

Prenumerera: ItunesSpotifyAcast  Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev.

02:10 Varför har marknaden för företagsobligationer vuxit fram så starkt?

04:00 High yield och investment grade

05:30 Vad är en företagsobligation?

06:50 Aktier vs företagsobligationer

08:12 Avkastning på obligationer

10:13 Hur sätts kreditbetygen?

14:00 Vilka parametrar styr avkastningen?

15:00 Hur handlar man?

17:50 Hur bygger man upp en obligationsportfölj?

20:00 Varför fick fonder stänga under Corona-krisen?

24:00 Räntefondernas betydelse på marknaden?

26:20 Centralbankerna köper – vad betyder det framåt?

28:40 Rapportperioden – Detta bevakar Johan

31:40 Hur ser refinansieringsbehoven ut i fastighetssektorn?

33:30 Vilka trender ser du inom företagsobligationsmarknaden?

35:30 Summering