Amazonspecial med detaljhandelsanalytikern Niklas Ekman

Niklas Ekman, detaljhandelsanalytiker på Carnegie gästar podden Investera & Agera för att ge sin bedömning av Amazons etablering i Sverige. I samtal med börsredaktör Jonas Elofsson diskuterar de bland annat effekterna för svenska e-handelskonsumenter och hur bolagen kommer att påverkas av jättens intåg. 

Andra frågor som också togs upp:  

 • Blir Amazons intåg en game changer?
 • Hur stor marknadsandel kommer Amazon att ta?
 • Vilka är lärdomarna från andra länder de expanderat till?
 • Varför lanserar Amazon endast i Sverige och inte hela Norden?
 • Vad säger svenska bolag om Amazons etablering?
 • Hur kommer svenska medielandskapet förändras?

  Lyssna på dagens avsnitt:

  Prenumerera: ItunesSpotifyAcast  Soundcloud eller via vårt nyhetsbrev.

  Viktig information

  Denna podcast är utgiven av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ).

  Risker

  Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

  Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner.

  De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Carnegie frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.