Höstens heta händelser

Val i Tyskland, en komplex brexitprocess och fortsatt Trump-turbulens. Här listar Carnegie Private Bankings omvärdsstrateg Henrik von Sydow heta politiska händelser i höst som privata investerare ska hålla koll på. 

•  Supervalår i Europa

•  Mer komplex brexitprocess

•  Trump-turbulens

•  Folkkongress i Kina

•  Regeringskris i Sverige(?)

SUPERVALÅR I EUROPA: Makrobilden i Europa har förbättrats i år, migrationssituationen är mer under kontroll än 2016 och Trump och Brexit ser inte ut att öka de europeiska väljarnas aptit på populism och fler exits, snarare tvärtom. Det bidrar till att valhändelserna i Europa nu ser mindre riskfyllda ut än vid inledningen på året.

Tyskland går till val 24 september. Huvudscenariot är någon form av Merkel-baserad koalitionsregering. Orkar de tyska socialdemokraterna fortsätta som lillebror i en stor koalition? Håll koll på vilket av fyra partier som blir tredje största. Liberala Fpd, Die Grune, Die Linke eller Alternativ fur Deutschland.  Österrike har val 15 oktober, efter sommaren har högerextrema Frihetspartiet fallit tillbaka i opinionsmätningarna och ser inte ut förmå utmana om regeringsmakten. Den 9 september är det Stortingsval i Norge. Landet är förvisso utanför både EU och eurosamarbetet, samtidigt är det Sveriges största handelsparter med politiskt klimat som liknar vårt eget, så landet kan bli en vägvisare för det politiska klimatet i Norden.   

 

MER KOMPLEX BREXITPROCESS: Varje dag konkretiseras den brittiska regeringens förhandlingspositioner. Den 28 augusti startar formellt den tredje förhandlingsrundan efter semestern. Viktiga datum i höst är Torys partikongress 1-4 oktober som blir en temperaturmätare på vilken exit regeringspartiet vill se. EU-toppmötet den 14 december pekas ut om ”sanningen sekund” i förhandlingsprocessen. Om parterna inte senast vid det tillfället kan gå vidare från skilsmässoavtalet till förhandlingar om den framtida handelsrelationen kommer fler bolag tvingas planera för det tuffaste scenariot ”cliff edge brexit” där britterna avtalslöst får lämna EU.

Viktigt hela hösten är att håll koll på hur bolag och investerare konkret agerar på informationen som läcker från förhandlingarna. Håll också särskilt utkik efter besked om övergångsregler som skulle lugna marknaden. Ju förr desto bättre, ju längre tid det tar desto större oro.

 

TRUMP-TURBULENS: Den amerikanska kongressen startar arbetet den 4 september. Fokus ska då vara på en skattereform som ska kunna presenteras i november. Till komplexiteten i reformarbetet hör ett nödvändigt beslut om det så kallade skuldtaket. Skuldtaket brukar återkommande uppmärksammas och ofta lösas. Skillnaden jämfört med tidigare år är att nu heter presidenten Donald Trump. Mitten av oktober kommer sannolikt bli kritiskt för beslut om skuldtak – ska det lyftas ytterligare eller ska betydande besparingar genomföras.

Viktigt att titta på är hur republikaner agerar i kongressen under hösten. Vi går mot amerikanskt mellanvalår 2018 vilket driver dynamiken för kongressledamöter som vill bli omvalda. Republikanerna är också under press från partiets finansiärer att ta sig samman och åstadkomma resultat, inte minst sänkt bolagsskatt.

 

FOLKKONGRESS I KINA: Kommunistpartiet samlas i höst till kongress där val av sju medlemmar i Politbyråns Ständiga utskott är ett centralt beslut. Datumet för folkkongressen är fortfarande en kinesisk statshemlighet. Senaste bedömningen bland diplomater i Peking är att kongressen går av stapeln i början av november. Kinabedömare hoppas på att händelsen kan medföra en högre grad av klarhet vad gäller kinesiska ekonomiska vägval framåt. Om president Xi vid kongressen stärker greppet kan möjligen också reformtempot mot mer inslag av marknadsekonomi öka. Samtidigt är transparensen låg och osäkerheten om Kinas vägval är stor.

 

REGERINGSKRIS I SVERIGE(?): Riksmötet öppnar den 12 september och då har alliansen aviserat att misstroendeförklaring ska riktas mot försvarsminister efter den så kallade säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen. Den 20 september presenterar regeringen sitt budgetförslag. Även här har alliansen hotat med misstroendevotum om regeringen går fram med förslag som höjer marginalskatten, skärper 3:12-regelverket och inför en ny flygskatt. Viktigt att hålla koll på är både skattebesked i sak och regeringens respons på misstroendeförklaringar. Det går inte att utesluta inrikespolitisk turbulens och en regeringskris i höst. 

Viktigt i höst är också att Stefan Ingves förordnande som riksbankschef går ut vid årsskiftet. Riksbanksfullmäktige sammanträder den 25 augusti och 29 september. Möjligen kan beslut fattas om ett nytt förordnande och ny riksbankschef vid något av tillfällena.

 


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts