Högt köptryck från Tyskland

Marknaden för förvärv och fusioner går starkt. Erik Laestadius, chef för företagstransaktioner på Carnegie, ser positivt på utvecklingen under 2018.

De senaste åren har antalet bolagsöverlåtelser bland mellanstora företag ökat och värderingsnivåerna generellt stigit. Erik Laestadius, chef för M&A-rådgivningen på Carnegie, har en fortsatt positiv syn på marknaden och bedömer att 2018 blir minst lika bra som de senaste åren.

– En viktig anledning är den fortsatt låga räntan som gör att mer kapital söker sig från räntebärande investeringar till bolagsinvesteringar. Det finns mycket kapital som vill investeras, säger Erik Laestadius.

– En annan förklaring är att företag i ökad utsträckning använder förvärv som ett sätt att växa. Det beror på att den organiska tillväxten på flera marknader är begränsad.Det är i sig inget nytt, men nu ser vi att företagen är mer aktiva, då styrelser i dag är mer framåt när det gäller att besluta om förvärv som är relativt stora i förhållande till sitt egna bolags storlek.

Värderingsnivåerna är i dag högre än flera historiska snitt, men Erik Laestadius ser inga faktorer – bortsett från större oförutsebara kriser – som skulle kunna få värderingen att justeras ned. Den övergripandetrenden är alltjämt att det är säljarnas marknad, då köpare har bra tillgång till finansiering, vilket tenderar att driva upp priserna. Dessutom har säljare många gånger möjligheten att i stället göra en börsnotering.

– Och för varje kvartal som går vänjer sig investerare vid nuvarande multiplar, som blir det nya normala, fortsätter Erik Laestadius.

Alltjämt ser han flest nordiska köpare, men internationella förvärvare flyttar också fram sina positioner.

– Den nordiska marknadens höga tillväxt och politiska stabilitet gynnar det internationella intresset för nordiska företag och just nu råder till exempel ett högt köptryck från tyska bolag, säger Erik Laestadius.

Carnegie investment bank är en av Nordens största aktörer inom rådgivning vid köp och försäljning av företag. Banken anlitas av såväl företag som myndigheter och private equity-bolag för allt från förvärv och sammanslagningar till utköp, avyttringar och rekapitaliseringar. Så sent som förra veckan rankades banken som nummer ett i såväl Sverige som i hela Norden i Kantar Prosperas undersökning bland kunder som anlitar M&A-rådgivare.

Erik laestadius, som arbetat med företagsaffärer sedan 1999, framhåller att hög transaktionsaktivitet är en viktig orsak till Carnegies ledande ställning.

– En skicklig rådgivare måste vara aktiv på marknaden, ha god kännedom om aktuella frågeställningar och vara väl insatt i vilka intressenter som betalar mest förtillfället, säger Erik Laestadius och fortsätter:

– Vi har ett mycket erfaret team och unikt nätverk inom nordiskt näringsliv som innebär att vi kan sammanföra våra kunder med marknadens mest relevanta säljare och köpare. Därtill samarbetar vi med utländska firmor som är ledande på sin respektive hemmamarknad.

 

Fyra Carnegie-rådgivna storaffärer

Företag Verksamhet Tidpunkt Köpare Säljare Köpeskilling
Happy Socks Tillverkning och distribution av strumpor och underkläder Februari 2017 Palamon Scope och grundarna 725 Mkr
McDonald’s Dotterbolag till snabbmatskedjan med 461 restauranger i Sverige, Norge, Danmark och Finland Januari 2017 Guy Hands McDonald’s Corporation Ej offentliggjord
Cibes Tillverkare av lågfartshissar med global försäljning Ej avslutad Nalka R12 Kapital Ej offentliggjord
Sergel Group Kreditbeslutshantering, fakturaadministration, inkasso och köp av fordringsportföljer Juni 2017 Marginalen Telia 2 100 Mkr