Är vi i slutet på en bull market eller finns det mer att ge?

Vi har ett års börsuppgång bakom oss efter att botten träffades i mars förra året på grund av corona. Vad finns det för signaler på att börsen nu ska vända ned och vad är det som talar för att bull-marknaden inte är över.

 

Ta del av

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här