Här är Framtidens Entreprenör

Nu är det avgjort. Framtidens entreprenör 2015 är Optolexia, som utvecklat en screeningmetod för att snabbt och objektivt fångar upp barn med dyslexi redan i lågstadiet. Vinnaren utsågs av ett hundratal investerare i Carnegies nätverk under tisdagskvällen.

På bilden: Björn Jansson, vd Carnegie, entreprenörerna Mattias Nilsson Benfatto, Fredrik Wetterhall och Gustaf Öqvist Seimyr. Foto: Joakim Braun

Det var fullt till sista plats i Carnegie Hall i Stockholm under gårdagskvällen, där de fem finalisterna i Framtidens entreprenör fick möjligheten att sälja in sina affärsidéer till investerare och affärsänglar. Efter en omröstning med mentometerknappar stod det klart att Optolexia, med entreprenörerna Gustaf Öqvist Seimyr, Fredrik Wetterhall och Mattias Nilsson Benfatto, överlägset tog hem totalsegern, med mer än 40 procent av rösterna.

– Fantastiskt roligt, det är ett erkännande för oss!, sa vd Fredrik Wetterhall, som ser stora fördelar med vinsten:

– Inom några månader ska vi rulla ut vårt koncept i Sverige. Då vill vi få så mycket momentum som möjligt och publiciteten priset innebär är väldigt viktig. Sedan har det förstås varit mycket givande att gå genom processen Framtidens entreprenör – vi har fått massor med feedback och kunnat vässa oss själva.

Vad hoppas du få ut av vinsten – ett skräddarsytt kunskapspaket från Carnegie?

– Vi är i en startfas, bygger vårt bolag och vill förstås göra rätt från grunden – och här misstänker jag att Carnegie har mycket att bidra med. När man själv är inne i verksamheten är det lätt att få tunnelseende, sa Fredrik Wetterhall.

Optolexia har tagit fram en programvara, som bygger på 25 års forskning, som analyserar ögonrörelser för att på ett tidigt stadium upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn. Grundarna Gustaf Öqvist Seimyr och Mattias Nilsson Benfatto är båda forskare på med inriktning på ögonrörelsemätning och läsning.

Fredrik Wettterhall beskriver marknaden:  

– Våra kunder är primärt skolor och kommuner.Omkring var femtonde person har dyslexi, det vill säga en till två elever per klass. I Sverige finns det drygt 4 000 skolor och i USA närmare 99 000.

Men någon brådska att har Optolexia inte att få in nya investerare i bolaget. Så sent som i veckan tog man in 5 miljoner kronor i finansiering från Karolinska Institutet Innovations och AB Segula.

– Det handlar ju om mer än kapital. Vi letar efter investerare med nätverk och erfarenhet från den här typen av bransch. Vi sitter inte i båten.  

Övriga finalister, som också fick möjilghet att knyta till sig investerarkontakter var, bolagen PictureMyLife, Relino, Light Flex Technology  och Quretech Bio.

Under finalen samtalade även en panel bestående av Altor-grundaren Harald Mix, Helena Stjernholm, vd Industrivärden, Sophia Bendz, investerare, och finansmannen Sven Hagströmer om utmaningarna för svenska entreprenörer.


Om Framtidens entreprenör

Tävlingen:  Framtidens entreprenör är ett samarbete mel­lan Carnegie och Svenska Dagbladets näringslivsredaktion, som sätter fokus på morgondagens ny­byggare.

Urvalet: I septem­ber anmälde 126 entreprenörsbolag sitt intresse för täv­lingen på SvD.se. En grovgallring gjordes därefter av entreprenörsnätverket Seed Forum. Sedan spikade en namn­kunnig jury de tio mest investerings­bara och spännande bolagen. Dessa kan­didater fick genomgå en pitch-träning med Seed Forum och därefter presentera sig i korta video-klipp på SvD.se. Se­dan utsåg läsarna på SvD.se sina fem favoriter – 5 571 läsarröster inkom. De utvalda fick presen­tera sina bolag för investerare på Car­negie i en final som gick av stapeln den 10 november i Car­negie Hall i Stock­holm. Där utsågs den slutgilti­ga vinnaren.

Vinsten – förutom äran och investerar­kontakter – var ett kunskapspaket med rådgivning från Car­negies experter.

Juryn bestod av fondförvaltaren Si­mon Blecher och analytikern Agniesz­ka Vilela från Car­negie samt Rune Andersson (Mell­by Gård), Helena Stjernholm (vd In­dustrivärden), och Sophia Bendz (in­vesterare).

Läs merSvd.se