Han tror på stark vändning i dollarn

2017 blev en lång utförslöpa för dollarn – men nu kan vändningen vara nära. Det anser Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking.

– Mitt huvudscenario är att dollarn ska upp och träffa en ny högre topp under året, säger han.

Dollarindex toppade i början av januari i fjol och har därefter rört sig nedåt i fyra vågrörelser. Sedan mitten av januari noteras index på de lägsta nivåerna sedan början av 2015.  

Men nu kan en vändning vara nära, tror Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking. Sin ståndpunkt bygger han bland annat på våganalysen, enligt vilken finansiella marknaderna generellt rör sig i femvågmönster, som reflekterar den aggregerade börspsykologin.

– På de här nedpressade nivåerna uppfyller index minimikriteriet för att vända uppåt. Min utgångspunkt är att dollarn har färdigbildat eller är nära att färdigbilda en femvågssekvens ned från toppen i december 2016 på 9,42 kr, säger han och fortsätter:  

– Mitt huvudscenario är att dollarn ska träffa en ny högre topp än i januari 2017 under det kommande året.

Utöver nämnda våganalys pekar Johnny Torssell på statistik som visar att många stora aktörer på marknaden i dagsläget saknar engagemang i dollarn (”Large Speculators” och ”Commercials” i Commitment of Traders Report).

– Vi har haft fyra liknande tillfällen sedan 2008 och vid varje tillfälle har det blivit ganska kraftiga rallyn, säger Johnny Torssell.

Även hans längre cykelanalyser, på tre respektive sex år, visar att dollarindex borde bottnat i slutet av 2017.

– Det pekar på en uppåtriktad tendens som kan pågå i flera år för dollarn.

Medan Johnny Torssell alltså är optimistisk till dollarna på lång sikt, understryker han att vändningstidpunkten i nuläget är något osäker.

– Det jag väntar på nu är en formation som visar att botten är träffad och att en ny spännande uppgångsfas i dollarn ska starta.

Mot kronan toppade dollarn på 9,42 den 20 december 2016 och noteras i dagsläget på cirka 7,89.


 

Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts