Han manar till försiktighet

Börsen är överköpt, övervärderad och överälskad. Därmed är risken för negativ börsutveckling just nu relativt stor. Det menar Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, som i början av november bytte från en positiv till en neutral syn på aktiemarknaden.  

Sedan 2009 har det varit bullmarknad på börserna. Exempelvis är Stockholmsbörsen upp 193 procent sedan botten under finanskrisen, medan motsvarande siffror för amerikanska S&P 500 och tyska DAX är 266 respektive 270 procent. 

Men nu menar Johnny Torssell, teknisk analytiker på Carnegie Private Banking, att toppen kan vara nära och manar till viss försiktighet. Visserligen ger hans laggande tekniska modeller ännu inga signaler om att upptrenden skulle vara bruten, och säsongsmönstret är fortsatt starkt fram till mars – men den ledande våganalysen ger anledning till oro.  Enligt denna rör sig börsen vanligtvis i fem böljande rörelser under en upptrend – vilka följs av en rekyl.

– Nu i november konstaterar jag att vi har bildat fem vågor, både räknat från botten 2009 och från den tillfälliga botten 2016, säger Johnny Torssell, och fortsätter:

 – Ju längre en vågsekvens pågått, desto större dignitet brukar det vara på efterföljande nedgång. Risken är alltså just nu ganska hög för en betydande rekyl.

Dessutom påpekar Johnny Torssell att börsen inte bara är överköpt utan även övervärderad på en rad olika mått som aktiekurs i förhållande till förväntad vinst, försäljning och bokfört värd, men även i förhållande till BNP.

– Och börsen är överälskad. Med det menar jag att många förvaltare i dag har rekordlånga nivåer cash i portföljen. I USA är vi nu nere på 3 procent!  Det visar förstås att sentiment är mycket positivt. Men vem ska driva marknaden när alla redan har köpt? Perioder med starka uppgångar brukar infalla när det finns mycket likviditet hos förvaltarna att placera och pessimismen är utbredd.

Hur säker är du på din sak?

– Mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att vi har 55 procents chans för en tioprocentig uppgång fram till mars, och 45 procents risk för en nedgång på cirka 30 procent. Någonstans i det häradet.

Mot bakgrund av ovanstående är Johnny Torssell i dagsläget neutral till börsen. 

– Negativ blir jag först när mina laggande modeller, till exempel 12 månaders medeltal, vänder nedåt.

Däremot tycker han att varje investerare bör fundera över sin strategi framåt.

– Vi vet att det är omöjligt att exakt pricka börstoppar. Därför måste investeraren fråga sig om man ska välja att sälja för sent, och följa med en tid i nedgången, eller sälja för tidigt – och då gå miste om eventuell fortsatt uppgång.

– Det är en smaksak, men generellt kan man säga att trender ofta sitter i längre än vad man tror varför det ofta är bättre att välja att sälja lite efter toppen.  

Är du själv förvånad över den starka utvecklingen på börsen?

– Nej, det här följer den vägkarta jag ritat upp. Exempelvis gav jag den 5 september prognosen att DAX skulle upp – eller upp rejält, och på två månader steg index med 16 procent.  Däremot kan jag vara lite överraskad över styrkan de senast månaderna – jag trodde att uppgången skulle ta längre tid.