Din portfölj hjälper oss att påverka

Att ta hänsyn till hållbarhetsperspektivet är en viktig del av Carnegie Private Bankings förvaltningsuppdrag.

För oss är det självklart att integrera ESG-perspektivet* i investeringsprocessen då vi anser att det bidrar till att uppnå målsättningen att generera god riskjusterad avkastning. På detta sätt bidrar vi även till en bättre värld. Dialog är en viktig metod för att åstadkomma en hållbar utveckling. Sedan flera år bedriver vi ett aktivt påverkansarbete inom kapitalförvaltningen. Förutsättningarna för att påverka miljörelaterade och sociala frågor samt bolagsstyrningsfrågor skiljer sig åt mellan olika tillgångsslag.

Vår policy gäller i huvudsak aktivt förvaltade fonder och de portföljer och fonder där Carnegie, eller externa förvaltare som vi anlitar, gör direktinvesteringar i aktier och företagsobligationer. Det är inom dessa tillgångsslag som vi har störst möjlighet att bidra till en positiv förändring. Våra arbetsprocesser är dokumenterade och uppdateras och revideras kontinuerligt.

 

”Företag som tar hänsyn till hållbarhet tenderar att ha bra koll på sin verksamhet och undvika onödiga risker. Hållbara investeringar som görs på rätt sätt kan därför ge bättre riskjusterad avkastning.”

– Jonas Predikaka Chef, Carnegie Private Banking

Läs mer om hur vi arbetar med anvarsfulla investeringar

 

 

 

 

* ESG: Frågor som berör miljö, samhälle och bolagsstyrning (Environment, Social, Governance).