Höstens händelser som kan ge hållbarhetstrenden ny fart

Vilka är trenderna inom hållbarhet som påverkar börserna i höst? Vilka bolag och sektorer tjänar på klimatomställningen? Det är frågor som Lena Österberg, Carnegies Head of Sustainability, Research & Strategy diskuterade på det avslutande investeringsseminariet Börshösten 2021.

Hållbarhet är ett centralt tema i samhället och på börsen. I sommar har aktiviteten varit hög bland politikerna, med bland annat flera nya regelverksförslag i EU och två stimulanspaket i USA med hållbarhetsfokus. Kring det temat samt makroanalys med Carnegies aktiestrateg Michael Grundberg, hölls det femte och avslutande seminariet i Carnegie Private Bankings serie ”Börshösten 2021” med Lena Österberg, Carnegies Head of Sustainability, Research & Strategy. Se hela seminariet här.

Lena Österberg lyfte fram hur olika regleringar och lagförslag påverkar olika branscher samt vilka vinnare respektive förlorare som kan skönjas. Några av de viktiga händelserna under sommaren som berördes:

  • Fit for 55 –  hur EU ska nå Parisavtalet, det vill säga sänka utsläppen med 55 procent till 2030 och vara koldioxidneutrala år 2050.
  • Nya kriterier för miljömålen inom EU:s taxonomi.
  • EU har börjat diskutera social taxonomi samt även en potentiell svartlista.
  • EU eliminerar även ett antal utsläppsrätter i EU ETS (EU:s system för handel med utsläppsrätter) och adderar sjöfarten i systemen samt skärper kraven för flygsektorn.
  • USA:s två stimulanspaket är omfattande och fokuserar på att uppgradera USA:s infrastruktur samt ställa om produktion mot förnyelsebar energi.
  • G7-länderna presenterade två skatteförslag: En global skatt för de 100 största bolagen samt även en global miniskatt på 15 procent. Den senaste kan påverka gamblingbolagen negativt.
  • EU skärper även kraven för bilproducenter, där genomsnittsbilen som produceras år 2035 ska vara koldioxidneutral.

Hållbarhetstemat har vuxit fram som ett starkt tema på börsen de senaste åren med stora kursuppgångar i bolag som ansetts vara gröna. I år har den börstrenden till vissa delar kylts av, även om temat fortfarande är intakt och jakten på hållbarhetsvinnare aktuell.

– Aktier som gick väldigt starkt i den första gröna investeringsvågen på börsen var tydligt gröna där det kanske inte behövdes så mycket gräv kring bolagen för att upptäcka dem. Många små teknikbolag har sen inte kunnat göra installationer under coronan vilket har inneburit en del bolagsspecifika besvikelser och förseningar. Vissa värderingar har kylts av. Nästa steg för investerare  är att leta bland mer traditionella bolag, där vissa delar av verksamheterna tematiskt passar in på den gröna trenden, säger Lena Österberg.

Var ska man leta efter gröna investeringar i höst?

– Det finns flera bolag som inte har profilerat sig på det här sättet, där omsättningen inte är presenterad som grön. Till exempel bolag inom sektorerna installation, bygg men även inom  renhållning, som är en delsektor som också räknas som grön enligt EU:s taxonomi, säger Lena Österberg.

Vilka händelser i höst kan ge hållbarhetstrenden ytterligare fart?

– FN:s klimatkonferens COP26 som hålls i Glasgow i november. Då ska alla stora länder komma med nya miljömål och presenterar hur de ska genomföra sin klimatomställning och bli klimatneutrala, säger Lena Österberg.

För specifika bolagsrekommendationer, kontakta din rådgivare.

Relaterade artiklar

Makttrenden som lyfter ESG
Hållbarhet
Rebecka Elkert.

Makttrenden som lyfter ESG

Kvinnor skapar och bestämmer över alltmer av världens privata välstånd. Vad betyder det för planetens...

Vi tänker grönt, inte svartvitt
Hållbarhet
Johan Holtsjö.

Vi tänker grönt, inte svartvitt

När hållbarhetspolicyer ska tillämpas på konkreta situationer stöter förvaltaren ofta på oväntade nyanser.