Getinge – Goda tillväxtförutsättningar på både kort och lång sikt

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Denna publikation får inte distribueras, kopieras eller citeras utan Carnegies godkännande.

Medicinteknikbolaget Getinge var en initial vinnare när börsturbulensen var som störst i mars. Aktien steg när övriga börsen föll ihop. Att sälja sjukvårdsutrustning och inte minst ventilatorer och hjärtlungmaskiner hjälpte aktien upp till nivåer som inte har setts sen i början av 2016. Sedan kurstoppen i mars har det dock varit trögt på börsen för Getinge som har tappat 15 procent samtidigt som Stockholmsbörsen har rusat. Aktiemarknaden är orolig för att Getinges försäljningen kommer att falla 2021 och att de positiva effekterna som Getinge upplever just nu är tillfälliga.

Vår bedömning är att den kortsiktigt ökade efterfrågan inte bara är av tillfällig karaktär utan att många länder har ett stort behov av att öka kapaciteten på intensivvårdsavdelningarna i efterdyningarna av covid-19-pandemin. Det har skapat ett attraktivt köpläge i aktien. 

2020 har inlett starkt där orderingången ökade organiskt med 47 procent i första kvartalet jämfört med föregående år. Orderingången drivs främst av det största affärsområdet Acute Care Therapies (ACT) som nästan fördubblades i första kvartalet, tack vare den enorma efterfrågan på produkter för behandling av patienter med covid-19. Inom ACT är Getinge världsledande inom vård i akutstadiet med produkter för behandling av hjärt- och lungåkommor, framförallt avancerade ventilatorer och ECMO-terapi (hjärtlungmaskin). 

De flesta beställningarna bokades dock sent i första kvartalet. På grund av ledtiderna hade den starka efterfrågan bara en begränsad effekt på försäljningen under första kvartalet som ökade organiskt med knappt 4 procent, men lyfte rörelseresultatet (EBITA) med hela 41 procent. Även om Q1 säsongsmässigt är ett relativt svagt kvartal, bäddar den operationella hävstången för en solid marginalutveckling under kommande kvartal när ventilatorförsäljningen ökar. 

Inom de två övriga affärsområdena Life Science och Surgical Workflows, som tillsammans utgör cirka en tredjedel av omsättningen, minskade orderingången som en följd av försiktighetsåtgärder och lägre aktivitet i berörda delar inom sjukhus och Life Science-verksamheter. Getinge har genomfört kostnadsanpassningar inom dessa affärsområden. Geografiskt var ökningen i orderingång jämnt fördelad över Americas, APAC (Asien Pacific) och EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), med en ökningstakt på 40-63 procent.

Getinges produkter används på sjukhus världen över och efterfrågan förväntas långsiktigt öka med 2-4 procent per år. Drivkrafterna är bland annat digitalisering samt demografiska förändringar som kräver en ökad klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet. I rapporten drog dock Getinge tillbaka utsikterna för den organiska omsättningstillväxten för helåret 2020.

Enligt vd Mattias Perjo i kvartalsrapporter förväntas den höga leveranstakten av ventilatorer att hålla i sig en bit in i 2021 för att därefter successivt röra sig tillbaka mot historiska nivåer. I april meddelades även att produktionskapaciteten av ventilatorer förväntas öka med 160 procent jämfört med 2019, som sedan snabbt och kostnadseffektivt kan skalas tillbaka vid lägre efterfrågan. I våra prognoser de kommande åren räknar vi med att ventilatorförsäljningen kommer att minska från dagens extrema nivåer, men att detta kommer att kompenseras av högre ECMO-volymer.

Mycket talar för att Getinge är både en kort- och långsiktig vinnare på covid-19-pandemin, när fler länder ska uppgradera sin sjukvård de närmaste åren. Aktien handlas på nivåer lägre än före covid-19-pandemin, trots att vinstprognoserna har skruvats upp betydligt. I år väntas vinsten per aktie öka mer än 60 procent i våra prognoser. I vårt grundscenario ligger en förbättrad marginalutveckling, som i år toppas med en accelererande försäljningstillväxt. På dagens kurs värderas aktien till EV/EBITA 15x, vilket inte är särskilt utmanande. Vi rekommenderar Köp med en riktkurs på 210 SEK.

Getinge – Goda tillväxtförutsättningar på både kort och lång sikt (Köp, riktkurs 210 SEK)

  • Medicinteknikbolag med världsledande produkter inom vård i akutstadiet för behandling av hjärt- och lungåkommor
  • Enormt stark orderingång (96 procent) inom största affärsområdet Acute Care Therapies
  • Övriga två affärsområdena (som utgör cirka en tredjedel av omsättningen) visade fallande orderingång på grund av inställda icke akuta operationer
  • Den starka efterfrågan kommer synas i ökad tillväxttakt de kommande kvartalen
  • Operationell hävstång bäddar för en solid marginalutveckling framöver
  • Den höga leveranstakten av ventilatorer kommer att hålla i sig en bra bit in i 2021
  • Minskad ventilatorförsäljning kommer att kompenseras av högre ECMO-volymer
  • Getinge är en kort- och långsiktig vinnare på covid-19-pandemin, när fler länder ska uppgradera sin sjukvård de närmaste åren
  • Värderingen är attraktiv, Köp med riktkurs 210 SEK

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 23 april kl.06:46.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.