Getinge – På rätt väg och med stor potential

Medicinteknikbolaget Getinge har i år tagit revansch på börsen och hamnar på pallplats bland storbolagen med 80 procent upp. De senaste årens många smällar från framförallt den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har under flera år satt prägel på bolagets vinstutveckling. Under de här åren omvärderade aktiemarknaden det tidigare så defensiva och pålitliga medicinteknikbolaget till ett bolag i kris. Den största delen av dessa bekymmer ser nu ut att vara historia, även om en del omstruktureringsjobb återstår och nya FDA-bakslag inte kan uteslutas. Bolagets vidtagna förbättringsåtgärder börjar bita och vi bedömer det som ett intressant läge att äga aktien.

Getinge är leverantör av produkter för intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar och steril rekonditionering till sjukhus och Life Science-institutioner. Bolaget har tre affärsområden. Acute Care Therapies är det största och står för drygt hälften av omsättningen. Med kring 20 procent EBITA-marginal hämtas det mesta av vinsten i bolaget härifrån. Life Science är det minsta affärsområdet, och med en marginal kring 10 procent.

Sorgebarnet är affärsområdet Surgical Workflows som uppvisar en svag lönsamhet men där ett antal omstruktureringsåtgärder pågår. Förbättringar inom Surgical Workflows är av största vikt för vinstutvecklingen framöver och vi bedömer att 5 procent rörelsemarginal kan nås 2020, att jämföra med bolagets interna ambitioner med tvåsiffrig marginal.

Getinges totala lönsamhet ligger rejält efter konkurrenternas. Vd Mattias Perjos ambition är att på sikt ta Getinge tillbaka till branschsnittet, dock utan att presentera tidsplan. Det officiella finansiella målet är en genomsnittlig årlig organisk tillväxt i nettoomsättning 2-4 procent samt en genomsnittlig årlig tillväxt i vinst per aktie mer än 10 procent.

På tillväxtfronten börjar Getinge hitta tillbaka. Det första halvåret växte omsättningen organiskt med 5 procent och orderingången med 6 procent. Den justerade rörelsemarginalen var dock oförändrad. På den senare punkten måste bolaget övertyga framöver för att lyfta aktien vidare. Återhämtningen är inte spikrak men det är inte ovanligt att aktiemarknaden underskattar styrkan i ett bolag som har vänt sin verksamhet. Det kan ge överraskningspotential framöver. Aktien är dock väldigt känslig för nya eventuella FDA-bakslag.

Justerat för leasing värderas Getinge till ett justerat EV/EBITA på 16,5x och 14,5x på våra prognoser för 2019 och 2020. Det motsvarar en rabatt på 10 procent relativt internationella konkurrenter. Vi bedömer att uppsidan är betydande om Getinge lyckas närma sig konkurrenternas lönsamhet. Vid ett antagande om en EBITA-marginal på 15 procent, det vill säga som konkurrenterna, innebär det ytterligare 35 procent uppsida jämfört med vår befintliga riktkurs 160 SEK. Carnegie Analys rekommenderar Köp.

Getinge – På rätt väg och med stor potential (Köp, riktkurs 160 SEK)

 • Defensivt och konjunkturstabilt medicinteknikbolag på väg tillbaka efter flera års ökenvandring
 • Tre kvartal i rad med vinsttillväxt bekräftar vändning efter en lång period av besvikelser
 • Det är fortfarande tidigt i bolagets turnaround, men det faktum att tillväxten är tillbaka och lönsamhetsproblemen är isolerade till ett enskilt affärsområde ökar sannolikheten att resultatvändningen är bestående
 • Även om vägen tillbaka till normaliserad och historisk lönsamhet inte blir rak, bedömer vi att det finns en stor potentiell uppsida i rörelsemarginalen och aktien de närmaste 2-3 åren
 • Vi rekommenderar Köp med riktkursen 160 SEK

  Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 18 juli kl. 6:39.

  Viktig information

  Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

  Potentiella intressekonflikter

  Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

  Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.