Gatsby ger nya kapitalskatter

GatsbykurvanFörmögenhetsskillnaderna ökar när tillgångsvärden stiger. Då minskar möjligheten att göra klassresa, visar Gatsbykurvan. Kommer förmögenhetsskatt och arvsskatt åter bli aktuella i Sverige?

För två år sedan lanserade president Barack Obamas ekonomiska rådgiva­re, Princeton-ekonomen Alan Kreu­ger, begreppet Gatsby-kurvan efter Scott Fitzgeralds inflytelserika roman Den store Gatsby från 1925. Kurvan visar – enkelt uttryckt – att det finns ett samband mellan stora inkomstskillnader och liten social rörlighet. I länder med stora ekono­miska skillnader gör färre av oss klassresor. Och i länder med små skillnader finns i re­gel större social rörlighet.

För ett land som bygger på idén om den amerikanska drömmen har ämnet blivit minst lika känsligt som i Europa. När presi­dent Obama i vintras aviserade middle class economics med bland annat högre kapi­talskatter och skärpt arvsskatt gjordes det med uttrycklig referens till att undvika ett Gatsby-samhälle med växande klyftor.

Barack Obamas initiativ i Washington skvallrar sannolikt om framtida politisk inriktning också i Sverige. För räkna med att vi får se växande förmögenhetsskillna­der – inte minst som en konsekvens av Riks­bankens lätta penningpolitik där värdet på bostäder och börsportföljer stegrar. Avtrycken kommer att bli tydliga i statisti­ken och redovisas i rapporter från OECD under 2016 eller 2017.

Det är en politisk reflex att möta ökade skillnader med nya eller högre mer progressiva skatter, som en ”ny” förmögenhetsskatt eller ”återinförd” arvsskatt. Just designen av nya kapitalskatter sysselsätter också den internatio­nella skatteforskningen på tankes­medjor knutna till IMF, Världsbanken och OECD. Den franske nationalekonomen Thomas Piketty satte agendan med sitt för­slag om en internationell förmögenhets­skatt och fler ekonomer följer i hans spår.

Samtidigt finns i Sverige varken förbered­da eller förankrade förslag på nya förmö­genhetsskatter eller återinförd arvsskatt. I stället avvisar finansminister Magdalena Andersson sådana förslag och pekar på an­dra skatter ”med motsvarande fördelnings­politisk profil” och brukar nämna den så kallade bankskatten som regeringen vill in­föra. Vi kan utgå från att beskedet står sig under mandatperioden, även om rappor­ter kring ökade förmögenhetsskillnader kommer att driva krav på nya kapitalskat­ter – och det kan inte uteslutas att Socialdemokraterna presenterar sådana förslag till valrörelsen 2018 med syftet att genom­föra dem under nästa mandatperiod.

Många svenskar är samtidigt beredda att acceptera ekonomiska skillnader så länge de är kopplade till den enskildes prestation – snarare än till ”pappas pengar”. Titta på sportstjärnor som Zlatan Ibrahimovic eller entreprenörerna Markus ”Notch” Persson som tjänade en rejäl hacka på Minecraft och Niklas Zennström på Skype – utan att mötas av förslag om nya skatter på kapital.

Samtidigt ska den politiska cocktailen med nya förmö­genheter, stora skillnader och gamla skatter inte under­skattas. Det kommer blåsa stormvindar över Atlanten rakt in den svenska debatten om för­mögenheter och kapitalskatter.