Frivillig rättelse gör livet enklare

Frivillig rättelse - LuxemburgPENGARNA. Den tillkommande skatten vid frivillig rättelse är i normalfallet lägre än många tror. Dessutom medför frivillig rättelse många fördelar: Ofta ökad närhet till kapitalet, lägre bankavgifter och ett förenklat läge vid generationsskiften, skriver skatterådgivaren Björn Ohlsson.

Follow the money, spåra pengarna, var en av den tidigare amerikanske presidenten George W Bushs huvudstrategier i kampen mot terrorister och diktatorer efter World Trade Center-attacken den 11 september 2001. Skatteparadisen tvingades öppna upp och berätta om dolda förmögenheter, vilket blev startskottet för en utveckling med ständigt intensivare och effektivare internationell samverkan för informationsutbyte mellan länder för att hitta kapital, internationella skatteregler och transparens. Myndigheter världen över strävar kort och gott efter ett världstäckande nät av avtal. Och detta inte längre bara av skälet att jaga terrorister.

En nyhet är OECD:s arbete för att utveckla en global standard för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton, Common Reporting Standard. Systemet innebär, i likhet med amerikanska FATCA, bland annat att finansiella institut är skyldiga att identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster så att den når myndigheter i länderna där kontohavarna är skattskyldiga. 2016 ska ett automatiskt informationsutbyte mellan Sverige och 52 andra länder sjösättas och 2017 är tanken att det ska fungera fullt ut. De flesta av världens länder väntasansluta sig till systemet inom kort.

Den som fortfarande har oredovisade tillgångar i utlandet har mycket att vinna på att frivilligt rätta sin deklaration. Skatteverket har nämligen intagit en pragmatisk hållning till självrättelser och accepterar dem i normalfallet tämligen reservationslöst. 

I normalfallet avser rättelsen maximalt fem år bakåt i tiden. Den tillkommande skatten vid frivillig rättelse uppgår normalt till cirka 4–8 procent av kapitalet. Faktorer som påverkar storleken är exempelvis kvittningsrätt mot tidigare deklarerade inkomster, höga utländska bankavgifter som ger avdragsrätt, dålig värdeutveckling samt det faktum att vissa av skatterna redan har betalts i form av exempelvis kupongskatt på aktieutdelningar. Det som rättas kan vara exempelvis räntor, utdelningar och kapitalvinster. Har man ägt en kapitalförsäkring kan det bli aktuellt att rätta underlaget för avkastningsskatt.

Att genomföra en frivilligrättelse innebär många fördelar: Ofta ger det ökad närhet till kapitalet, lägre bankavgifter och ett förenklat läge vid generationsskiften. Funderar du på att rätta? Carnegie har expertis och erfarenhet som hjälper dig hela vägen. Välkommen att kontakta oss!