Så motstår du impulsbesluten

I börsorostider är det lätt att stressas till okloka investeringsbeslut. Motgiftet är en korrekt strategisk portfölj att hålla sig i – och det är just vad rådgivningen på Carnegie syftar till. 

Att pricka toppar och bottnar på aktiemarknaden är som bekant inte lätt. Ett antal undersökningar visar att den genomsnittlige investeraren har ett utfall på sin portfölj som är många procentenheter sämre än vad motsvarande index har gått.

Ett av huvudskälen är att investeraren har en tendens att ändra sammansättningen på portföljen vid fel tillfällen – man säljer av riskfyllda placeringar nära botten och köper dem nära toppen.

– Att undvika impulsbeslut vid starka marknadsrörelser är verkligen viktigt. Men det kan vara lättare sagt än gjort – girighet och fruktan är betydligt starkare drivkrafter än kall logik, säger Johan Voss-Schrader, chef för diskretionär portföljförvaltning på Carnegie Private Banking.

För att motverka just denna psykologiska effekt har Carnegie en investeringsfilosofi som – utöver modern portföljteori – bygger på att tillsammans med varje kund dela upp kundens kapital i olika delar – eller byggstenar – som var och en har sin egen tidshorisont och funktion i totalportföljen.

Det kapital som ska användas inom de närmaste cirka fem åren sätts i ränteplaceringar och tryggare alternativa investeringar – medan kapital med längre tidshorisont kan placeras på aktiemarknaden för att över tid ge god förmögenhetstillväxt. 

– Syftet är att varje kund ska känna sig trygg med sin portfölj och klara marknadens svängningar – även nära botten på ett börsras. En väsentlig del i Carnegies rådgivning är att utvärdera, stresstesta och anpassa den samlade kundportföljen, så att den motsvarar investerarens syfte med förvaltningen och att man är bekväm med de värdeförändringar som kan inträffa, säger Johan Voss-Schrader (bilden).

– Eftersom en nedgång på kundens aktieinvesteringar sker inom en genomtänkt ram kan tillfälliga nedgångar absorberas i stället för att permanentas – vilket är det allra viktigaste för avkastningen på lång sikt. 

Ovanstående strategiska fördelning av kapitalet – som är långsiktig och unik för varje kund – är basen i varje kundportfölj. På toppen av detta kan Carnegies förvaltarteam bistå med taktisk allokering, som går ut på att identifiera och dra fördel av medelfristiga rörelser i de olika tillgångsslagen.

– Ännu har inte börsfallen de senaste veckorna föranlett förändringar i den taktiska allokeringen – men det kan förstås komma att förändras.  Vi har alltjämt en neutral vikt mot aktier, vilket betyder att vi varken har mer eller mindre aktier i portföljen än normalt.

– Inom denna neutrala aktievikt föredrar vi tillväxtmarknadsaktier och europeiska aktier framför amerikanska och svenska aktier. Vi tror också att det är bra med en större andel aktiva förvaltare på bekostnad av indexförvaltning, då till exempel försäljningar av breda ETF:er kan drabba enskilda papper omotiverat hårt, vilket aktiva förvaltare kan utnyttja.

På en vecka har Stockholmsbörsen backat över 5 procent. Hur ska man bete sig i nuläget?

– Har du en strategisk korrekt fördelning av ditt kapital – se till att hålla fast vid den långsiktiga färdplanen!  Och behöver du stöd och bollplank, ta gärna kontakt med din Carnegie-rådgivare.