Fortsatt tryck på IPO:s

I fjol skedde inte mindre än 16 svenska börsintroduktioner – och Carnegie deltog i 14 av dessa. För 2017 ser Lars-Erik Sjöberg, chef för Carnegie Investment Bank Sverige, ett fortsatt starkt affärsklimat för företagsaffärer och ett intresse i de flesta sektorer. Inte minst blir Stockholmsbörsen allt mer intressant för globala tech-bolag, noterar han.

– Vi ser fortsatt tryck i företagsaffärer i år, konstaterade Lars-Erik Sjöberg, chef för Carnegie Investment Bank Sverige, vid ett frukostseminarium om finansåret 2017 på Carnegie Private Banking förra veckan.

2016 genomförde Carnegie 14 av 16 svenska börsintroduktioner, och Lars-Erik Sjöberg ser ett starkt affärsklimat även framöver

– Intresset finns i de flesta sektorer.

Det handlar inte minst om att Stockholmsbörsen blir allt mer intressant för globala tech-bolag, framhöll han.

– Tidigare har vi sett att några riktigt stora svenska tech-bolag sökt sig utomlands vid börsintroduktioner. Nu ser vi istället ett trendskifte där internationella tech-bolag, framför allt spelbolag, visar intresse för svenska börsen. Här finns dels analyskapaciteten av bolagen, dels intresset och kunskapen hos investerare. Det ger bättre förutsättningar för en bra värdering, sa Lars-Erik Sjöberg.

På seminariet framhöll Carnegie Private Bankings makroekonom Helena Haraldsson att vinterns kronrally också gynnar svenska småbolag. Med starkare makrodata i flera länder går vi mot ett fokusskifte, där deflationshot övergår i inflation, och fallande räntor byts mot stigande.

– Takten i ränteuppgången kommer att få betydelse för aktiers attraktionskraft jämfört med alternativen, sa Helena Haraldsson, som också pekade på vikten av diversifiering för en framgångsrik förmögenhetsförvaltning.

– Tre år i rad har globala aktier slagit svenska aktier – det visar på vikten av differentiering i portföljen.

På seminariet presenterade Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, också ett finansiellt omvärldskalendarium.

– Valet av ny president i Kina i höst kan vara årets viktigaste val för världsekonomin. Folkkongress gör Kina och president Xi extra känsligt för både interna och externa störningar, sa Henrik von Sydow, och framhöll den ekonomiska och politiska relationen mellan världens två största ekonomier, USA och Kina, som strategisk för 2017.


Carnegie Private Banking – Där kunskap och kapital möts