Aktiechefen: ”Fortsatt positiv börssyn”

Ökad oro i Mellanöstern och oväntat hög inflation i USA bekymrar inte investerarna i särskilt hög grad. På börsen råder positivt tolkningsföreträde inför rapportperioden, konstaterar Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.

Börsen inleder veckan uppåt trots ökade spänningar i Mellanöstern. Hur förklarar du det?
– Det är ytterligare ett tecken på den styrka vi sett i marknaden under de senaste månaderna där börsen stigit trots stigande räntor. Det är helt klart ett positivt tolkningsföreträde som råder. Mer specifikt tror jag den uteblivna negativa reaktionen beror på att en vedergällningsattack från Iran var väntad, samt att den skedde nattetid med små skador som följd. Det ger förväntningar om ett mer balanserat svar från Israel med mindre risk för en större eskalering av konflikten med fler länder inblandade.

I förra veckan överraskade USA:s inflation på uppsidan. Vad betyder det för börsen?
– Den amerikanska inflationen kan bli ett problem för börsen på sikt, men än så länge väljer marknaden att fokusera på styrkan i ekonomin i stället och att det ger förutsättningar för ett mjuklandningsscenario. Marknaden klarar den högre inflationen ytterligare en tid utan att räntesänkningsförväntningarna behöver läggas åt sidan. Det kommer dock bli utmanande för marknaden om inflationsstatistiken fortsätter att överraska åt det högre hållet på sikt. Då blir det svårt att se på avvikelserna som ett tillfälligt hack i kurvan.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Den svenska inflationen överraskade i stället kraftigt på nedsidan. Vilka effekter får det?
– Det är positivt för börsen, men ger mer genomslag för räntekänsliga sektorer snarare än för börsen som helhet. Den svenska inflationssiffran ger dock Riksbanken en möjlighet att bli först ut med en sänkning i maj, före ECB och Federal Reserve. Men givet risken att det försvagar kronan är jag tveksam om de tycker att det är värt att chansa.

I veckan drar rapportperioden igång på allvar. Vad riktar du blicken mot?
– Verkstadsbolagens rapporter blir viktiga eftersom de har lett uppgången på Stockholmsbörsen. Bolagen förväntas ha betydligt lägre vinsttillväxt i år än vad vi har blivit vana att se. Orderingång och vinstmarginaler kommer vara viktiga komponenter som avgör hur rapporterna tas emot på marknaden.

Efter en liten rekyl är Stockholmsbörsen nu närmast oförändrad senaste månaden. Är rekylen över?
– Min bild är att vi kan få en börs som fortsätter att röra sig sidledes över den första rapportveckan. Jag tror inte vi kommer se några större negativa överraskningar och därmed bör inte börshumöret förändras nämnvärt. Sannolikt har vi sett större delen av rekylen och står inför en ny rörelse uppåt innan vi går in i det säsongsmässigt svagare sommarhalvåret.

Börsen har stigit kraftigt under den ofta starka perioden november–april. Hur ser du på utsikterna inför den normalt sett svagare perioden maj–oktober?
– Givet att vi kommer från färska rekordnoteringar tror jag inte vi kommer se någon större riktningsändring under de närmaste månaderna. Jag tror på en börs som fortsätter att utvecklas positivt, men i lugnare takt. Uppgångspotentialen för börsen i stort framstår dock som begränsad. Potentialen finns snarare i de bolag och sektorer som står inför en vinståterhämtning under året, snarare än i de tidigare dragloken verkstad och bank som har blygsammare vinstutsikter i år.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar