Fokus på rapporterna

Risksentimentet har visat fortsatt styrka och börserna stiger. Men när kommer rekylen och vad blir den utlösande faktorn? Denna vecka kommer marknaden främst vara fokuserad på det fortsatta rapportflödet samt amerikansk och kinesisk makroekonomisk statistik.

Globala börser fortsatte på den inslagna positiva vägen under föregående vecka och följde upp årets inledande uppgångar på 2-3 procent med ytterligare någon procentenhet. Drivande under förra veckan var den amerikanska rapportperioden, där en på marginalen positiv Alcoa-rapport (bolaget höjde sina framtidsutsikter för Q1 och helåret 2013) var ledande. Just framtidsutsikterna kommer marknaden att fokusera mest på under den rådande rapportperioden. Speciellt eftersom resultatförväntningarna kommit ned en hel del inför rapporterna. För ett kvartal sedan förväntade sig marknaden en vinsttillväxt på strax under 10 procent för Q4, mot dagens 2,4 procent. Ett exempel på det rådande positiva sentimentet är att S&P500 handlas på sin högsta notering på fem år och att volatilitetsindexet (VIX), noterat sin lägsta nivå sedan 2007.

Marknaden fick även stöd av fallande obligationsräntor för de skuldsatta sydeuropeiska länderna (Spanien, Italien, Grekland), vilket bådade gott för riskaptiten.

Även den makroekonomiska statistiken har varit fortsatt positiv från såväl Europa som Kina och det finns en hel del indikationer på att världsekonomin bottnade under november 2012 (Tyska IFO, Inköpschefsindex från såväl USA som Kina). Dock fick vi liknande signaler i början av 2012 som visade sig vara felaktiga. Det finns således förhoppningar i marknaden om en uppjusteringstrend för såväl industriproduktion som försäljningstillväxt under 2013 och är vi i början av en global ekonomisk återhämtning bör det finns en klar potential i rådande BNP-förväntningar.

Denna vecka kommer marknaderna att fortsätta fokusera på rapportflödet från USA (nästa vecka startar den svenska rapportperioden), där bland annat bolag såsom Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Intel och General Electric rapporterar. Därutöver kommer amerikanska detaljhandelssiffror (tisdag) och konsumentförtroende (fredag) för december att tilldra sig intresse. Statistiken kommer att visa i vilken grad ”fiscal cliff” påverkade konsumenterna och försäljningen under julhelgerna. Även den kinesiska statistiken kommer tilldra sig intresse då såväl BNP som industriproduktionssiffror kommer annonseras.

DAG TIGERSTEDT