Investeringstema: Distressed debt

Kriser gör många gånger att bolag behöver omstruktureras för att komma på fötter igen och kriser ger ofta trendskiften där vissa bolag är vinnare. I vår senaste strategirapport presenterar vi två nya investeringsteman, ett av dem är Distressed debt. Omvärldsstrateg Helena Haraldsson sammanfattar temat och förklarar varför läget är intressant just nu och hur man investerar i temat. 

Filmen är ett utdrag från Carnegie Private Bankings senaste strategirapport: Flyt med stöd. 

Du som kund hittar rapporten i sin helhet i Carnegie Online.