Evolution Gaming – Ökar avståndet till konkurrenterna

Nedan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. 

2019 har varit ett minst sagt omtumlande år för den svenska gamblingsektorn efter omregleringen av spelmarknaden som trädde i kraft i januari. De nya reglerna har påverkat bolagen i stor utsträckning och pressat sektorn på börsen. Som alltid finns det undantag. Livekasinoleverantören Evolution Gaming fortsätter sin framfart på börsen. Aktien har rusat 125 procent i år och bolaget värderas nu till drygt 42 miljarder SEK.

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar livekasinolösningar till speloperatörer. Livecasino utförs i realtid och spelen streamas via bolagets plattform till mobiltelefoner, datorer och läsplattor. Bolagets portfölj består av livespel inom exempelvis roulette, blackjack, baccarat och poker. Sedan bolagets start 2006 har Evolution Gaming utvecklats till en marknadsledande B2B-leverantör med över 200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 7 300 anställda i studior i Europa och Nordamerika.

Livekasinomarknaden har vuxit kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta växa snabbt även framöver. Bättre bredband, hårdvara, landbaserade kasinons migrering till online och reglering av marknader är några av drivkrafterna. Givet att livekasino har vuxit i betydelse för allt fler speloperatörer, marknadsförs livekasino mot kund i allt högre utsträckning vilket ytterligare bidrar till tillväxten.

Evolution Gaming har skämt bort aktiemarknaden med att ständigt överträffa sina prognoser. Så även i tredje kvartalet, där omsättningen ökade 47 procent och ebitda-marginalen landade på 51 procent. Evolution Gaming höjde prognosen för ebitda-marginalen för helåret 2019 till över det tidigare angivna intervallet 47-49 procent. Bolaget upplever en stark och bred efterfrågan på de flesta av bolagets geografiska marknader och nya spel, vilket är ett styrketecken.

Inträdesbarriären är större än vad man kan tro vid en första anblick och aktiemarknadens farhågor om att konkurrensen snabbt ska tillta har hittills kommit på skam. Största kunden utgjorde 7 procent av omsättningen 2018 och de fem största kunderna 32 procent.

Evolution Gaming har även börjat redovisa mer detaljerat kring hur intäkterna fördelas geografiskt. Exempelvis står Asien för 15 procent av omsättningen och nyligen öppnade Nordamerika för 6 procent, och där båda regionerna mer än fördubblade intäkterna jämfört med samma period föregående år. I det allt mer reglerade Norden ökade intäkterna med 30 procent.

Evolution Gaming har den starkaste marknadspositionen, högst innovationstakt, bästa organiska tillväxtutsikterna och den bredaste geografiska exponeringen av alla bolag i den svenska gamblingsektorn. Vår bedömning är att Evolution Gaming i nuläget ökar avståndet till närmaste konkurrenterna. Nya studios i USA och Georgien , nya spellanseringar och det nyligen tecknade avtalet med Flutter (med varumärkena Paddy Power och Betfair) är strategiskt intressant och bidrar till tillväxten. Flutter-avtalet kan öppna upp för fler operatörer som tidigare bara har en livekasinoleverantör, oftast Playtech – Evolution Gamings största konkurrent. Nya spelsläpp på spelmässan ICE 2020 i februari kan bli en trigger.

Evolution Gaming är ett tillväxtbolag och värderas därefter. På våra prognoser för 2020 värderas aktien till EV/EBIT 21,5x, vilket är strax under det historiska snittet på 22,5x. Utrymme för besvikelser är därmed begränsat. Den årliga genomsnittliga tillväxten i rörelseresultat mellan 2018 och 2021 förväntas bli höga 29 procent. Vi bedömer att bolagets starka momentum fortsätter under såväl fjärde kvartalet som 2020. Vår riktkurs 265 SEK baseras på en kombination av kassaflödes- och relativvärdering.

Evolution Gaming –  Ökar avståndet till konkurrenterna (Köp, riktkurs 265 SEK)

  • Snabb tillväxt i alla regioner, där Asien och Nordamerika växer snabbast just nu
  • Hög strukturell tillväxt i marknaden för livekasino
  • Snabb expansion genom nya spel och ökad studiokapacitet
  • Stark marknadsposition och hög innovationstakt ger fortsatt goda tillväxtutsikter
  • Nya spellanseringar och kundavtal är kortsiktiga triggers
  • Historik av att överträffa aktiemarknadens prognoser
  • Tillväxtbolag med tillväxtvärdering på EV/EBIT 21,5x på våra prognoser för 2020
  • Köp med riktkursen 265 SEK

Vill du prenumerera på veckans aktiecase?

Skriv upp dig här 


Ovan presenterar Carnegie Private Banking en sammanfattning av en av Carnegie Securities investeringsrekommendationer. Rekommendationen distribuerades till Carnegie Securities kunder första gången den 25 oktober kl. 06:41.

Viktig information

Detta är ett urval av Carnegie Securities producerade investeringsrekommendationer sammanfattat av Carnegie Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (publ). Rekommendationen och historik kan du kostnadsfritt få tillgång till genom att maila mar_information@carnegie.se. Rekommendationen har redan distribuerats till Carnegie Securities kunder. Carnegie har tillstånd att driva bankrörelse och samtliga tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn.

Potentiella intressekonflikter

Carnegie strävar efter att, genom att tillämpa fasta rutiner, undvika intressekonflikter mellan banken och dess kunder eller mellan bankens kunder. Rutinerna är dokumenterade i Carnegies riktlinjer rörande hantering av intressekonflikter. Om rutinerna och de åtgärder som Carnegie har vidtagit för att undvika en intressekonflikt i en specifik situation inte räcker för att förhindra att kundens intressen kan komma att påverkas negativt, ska Carnegie informera kunden om arten av eller källan till intressekonflikten.

Eventuella intressekonflikter som rör presenterade investeringsrekommendationer finner du här. Om ansvariga personer inom Private Banking för att göra detta urval av investeringsrekommendationer har egna innehav i de värdepapper som rekommenderas redovisas detta nedan.